GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her
Plakat: Grib ind over for mobning

Hvordan griber vi ind?

Hent plakaten her
Del: - -

Konsekvenser af mobning

Mobning har negative konsekvenser både for dem, det går ud over, men også for vidnerne og for arbejdspladsen som helhed.

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, fra 2009 viser, at mobbede sover dårligere, vurderer deres helbred dårligere og har flere somatiske stresssymptomer end personer end andre. Det samme gælder for vidner til mobning, selv om det er i mindre grad, end blandt de mobbede.

Dårlig søvn påvirker muligheden for at opretholde ligevægt og balance i kroppens systemer, som fx blodsukkerniveauet, og påvirke både helbredet og vores kognitive evner.

Depression og udbrændthed

Undersøgelsen viste også øget sygefravær hos personer, som bliver mobbet. Det gælder både dem, som bliver mobbet en gang i mellem og dem som bliver det hyppigt. Sygefraværet hænger sammen med depressive symptomer og følelsen af at være udbrændt.

Konsekvenser for arbejdspladsen

Øget sygefravær hos de mobbede og dårlig søvn og trivsel blandt vidner til mobning smitter af på arbejdspladsen som helhed i form af mindre effektivitet og mindre trivsel. Ud over det kan mobningen føre til stort personalegennemtræk.

Læs også artiklen Kollega-mobning øger risikoen for depression, der handler om, hvad mobning kan gøre ved os. Artiklen bygger på et forskningsprojekt af ph.d. Maria Gullander.

Rapport fra NFA

Rapport fra NFA: Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen.

Find rapporten her

Senest revideret den 17. oktober 2023