GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her
Fri for mobning - Inspirationshæfte

 

Dette er et inspirationsmateriale om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen her.

Hent hæftet her
Plakat: Grib ind over for mobning

Hvordan griber vi ind?

Hent plakaten her
Del: - -

Årsager til mobning

En af de mest almindelige årsager til mobning er uløste personkonflikter. En anden almindelig årsag er, at en person bryder de normer, der er i en arbejdsgruppe.

Uløste konflikter

Blandt de mest almindelige årsager til mobning er uløste konflikter. Her optrappes en konflikt mellem to eller flere parter i en grad, så én af parterne føler sig mobbet. Konflikten bliver til mobning, når den ene part får
overtaget i det indbyrdes magtforhold og opfattes som mere magtfuld end den anden. Fx fordi den ene
part støttes af kollegaer eller lederen, eller fordi den anden ikke kan forsvare sig mod angrebene, hvilket
kan være på grund af sin position på jobbet, sygdom eller andre forhindringer.

Kontrol og strafmobning

I grupper med behov for at sætte regler eller grænser for arbejdets udførelse kan der opstå kontrolmobning. Kontrolmobning er, når systematiske negative handlinger bruges til at kontrollere kollegers måde at arbejde på. Budskabet er at fortælle, at: ”Den måde, du udfører dit arbejde på, bryder vi
os ikke om. Du skal gøre det på vores måde. Som vi plejer”. Kontrolmobning finder typisk sted for at
sikre, at alle i gruppen gør tingene på samme måde. Der kan også være mange uskrevne regler på en
arbejdsplads. Det kan være regler om arbejdets udførelse, at man fx skal sætte en ny skraldepose i,
når skraldespanden tømmes. Kolleger, som bryder disse uskrevne regler, kan blive udsat for strafmobning. Det vil sige, at de udsættes for systematiske negative eller krænkende handlinger som straf for
det, de har gjort eller ikke har gjort – for at gå imod strømmen.

Humormobning 

Humor på arbejdspladsen kan være en kilde til arbejdsglæde, men kan også være det modsatte. Det er derfor vigtigt at skelne mellem humor, som er opbyggende, og som styrker fællesskabet, og den humor, som
er destruktiv og ødelægger personer og fællesskabet.

MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN GIVER SØVNPROBLEMER

Læs mere om, hvad det betyder for søvnen, at blive udsat for mobning eller være vidne til mobning på arbejdspladsen.

Læs mere her

ANDRE GODE LINKS

Klag over mobning
Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning på arbejdspladsen.

Grundbog om mobning
Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger udkom i 2007.

Mobning
Temaside fra Arbejdsmiljø i Danmark.

AT Vejledning 4.3.1
Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane.

Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen
Rapport fra NFA (2009). 

Sådan afsløres mobning på arbejdspladsen
Forskere har fundet en ny metode for, hvordan mobning på arbejdspladsen synliggøres.


Senest revideret den 17. oktober 2023