Del: - -

Lukket for tilmelding: Konference om godt psykisk arbejdsmiljø d. 9.-10. april 2024

At lykkes godt med arbejdet, have indflydelse og udvikle sig i jobbet. Det er centralt for at have et godt arbejdsmiljø på det pædagogiske og det sociale område samt i jobs inden for sundhedssektoren, hvor der er mange krav i arbejdet og høje forventninger til at gøre et godt stykke arbejde.

Det er positivt for arbejdsmiljøet, når man lykkes med arbejdet til glæde for de borgere, patienter eller børn og unge, man arbejder med. Kravene er imidlertid mangeartede, kan gå i forskellige retninger eller ligefrem være modstridende. Derudover kan der både være stor arbejdsmængde og tidspres samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Med konferencen zoomer BFA ind på krav, og hvordan I kan arbejde med krav via muligheder for indflydelse og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø bredt. Det er fx vigtigt at prioritere og afstemme forventninger for at lykkes godt med opgaverne og at bevare de gode relationer til borgere, patienter eller børn og unge. Konferencen sætter krav i arbejdet i forhold til udfordringer med at fastholde og rekruttere dygtige kolleger og ledere: Hvad kan vi gøre for at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor det er muligt at have indflydelse i arbejdet og at udvikle sig?

Målgruppe

Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt konsulenter, der arbejder på dagtilbud, sygehuse, døgntilbud, hjemmepleje, væresteder og i privat praksis.

Det får du med fra konferencen

Udover at møde en masse fagfæller får du:

  • 5 oplæg i plenum
  • 8 Workshops på halvanden time: Du kan vælge to.
  • 4 værksteder på to timer: Du kan vælge et værksted, hvor du går mere i dybden med en problemstilling.

Intermezzo: Du vælger her en anderledes pause – i naturen, med bevægelse eller lyd.

Print invitation her

Find program her

Lukket for tilmelding

Pris

4450 kr. inklusiv al forplejning, overnatning, materialer med mere.

Konferencen finder sted her

Nyborg Strand 

Østerøvej 2
5800 Nyborg

Kontakt

Har du spørgsmål til program og indhold, kontakt Lise Keller lke@bfa.dk. Har du spørgsmål til tilmelding, kontakt Terese Thomsen tth@bfa.dk. 


Senest revideret den 8. januar 2024