Del: - -

Dagtilbud giver “det gamle” ny indpakning

Efter en APV på et dagtilbud i Aarhus Kommune viste, at tre medarbejdere følte sig mobbet, blev projektet ‘Det gode kollegaskab’ sat i værk. Til at starte projektet op har Sølyst Dagtilbud fået ekstern hjælp, og er blevet præsenteret for værktøjet ‘Grib ind - godt kollegaskab uden mobning’. Nu er målsætningen at den kommende APV skal vise 0-udfald på mobning.

Af Mie Koustrup Sørensen

Baggrund for indsatsen

I november 2015 blev der i Aarhus kommune gennemført en APV, som viste at tre medarbejdere i Sølyst Dagtilbud følte sig mobbet, enten af kolleger eller af en leder, og selv små udsving i APV’en gør det nødvendigt at følge op

 - med APV’en kunne vi konstatere at der er medarbejdere der føler sig mobbet af lederen og nogle der føler sig mobbet af kollegerne. Når der er nogen der har svaret sådan er vi nødt til at skride til handling. I MEDs forståelse er det væsentlige ikke hvordan de føler sig mobbet – det vigtige er, at der bliver lavet nogle systemer, der kan foregribe mobningen, og det er derfor vi har valgt at kalde vores arbejde ’Det Gode Kollegaskab fortæller Erik Heltoft, der er leder på Sølyst Dagtilbud og fortsætter

 - Derfor overvejede vi nøje hvordan vi skulle gribe det an, og om vi skulle have ekstern hjælp eller om vi kunne klare det internt. Vi besluttede, at når ledelsen også er en del af at nogen føler sig mobbet, så er det bedst med hjælp udefra.

Tanken bag at inddrage en ekstern konsulent i arbejdet med mobning kom sig dels af, at ledelsen ønskede at minimere et magtaspekt, hvor ledelsen beslutter en indsats, og dels for at gøre arbejdet med værktøjet mere troværdigt for de medarbejdere, der skulle igennem processen med værktøjet.

Værktøjet Grib ind som udgangspunkt - Hvad er mobning?

På Sølyst Dagtilbud blev der afholdt et fællesmøde, hvor både MED og ledelsen var repræsenteret. Med hjælp fra den eksterne konsulent blev der sat ord på, hvad det er vigtigt at få sat fokus, når man står overfor en proces, hvor man skal arbejde med mobning. På mødet blev der skabt fokus på medarbejderne, og på, at det er deres hverdag det handler om

 - Et af de punkter der bekymrede MED var, om der nu kom en psykolog og kunne sige en masse fine ting og forklare en hel masse, som vi så ikke rigtig kunne tage med ud i vores hverdag - at det ikke ville give mening, når vi forlod mødet. Men sådan blev det ikke. Vi afholdt i stedet et fælles personalemøde, hvor vi så et par film om mobning og lærte om vidnetyperne. Der var fokus på, at det var medarbejderne der skulle i gang med arbejdet og dialogerne - og ikke bare konsulenten, der skulle holde oplæg, fortæller Britt Tvede, der er arbejdsmiljørepræsentant i vuggestuen Brohaven og næstformand i MED-udvalget på Sølyst

Daglig leder, Erik Heltoft, er også begejstret over, hvordan forløbet udspillede sig

 - I vores system har vi en begrænset mængde ressourcer og tid, og derfor er det vigtigt at medarbejderne bliver inddraget i spørgsmålet om, hvordan vi kan og skal arbejde med det her. Vi har fem forskellige enheder, og vi har derfor taget udgangspunkt i, hvor den enkelte enhed synes der skal sættes ind med Grib ind-værktøjet.

De fem enheder under Sølyst Dagtilbud består af alt fra dagplejer til børnehavegrupper. Dagplejeren har sin arbejdspladsen i hjemmet og møder typisk kun sine kolleger en gang om ugen, hvorimod medarbejdere, i fx vuggestuer, arbejder tæt sammen om samarbejde, og hvor lederen er tættere på i hverdagen, end lederen vil være i dagplejen. Og det betyder forskellige behov i forhold til arbejdet med mobning

 - Når man har forskellige enheder giver det forskellige tilgange og indgange til, hvordan man skal arbejde med mobning. I en enhed var det fx modtagelsen af nye medarbejdere, der var i fokus – hvordan er det man “passer ind i flokken” og hvordan er det vi håndterer, at man bliver ledt godt på vej? I en anden enhed var det et tættere samarbejdet mellem leder og arbejdsmiljørepræsentant der var i fokus. Der handlede det om, at få skabt en gennemskuelig struktur, så man er ordentlig tryg i sit arbejdsforhold, fortæller Erik Heltoft, og Britt Tvede fortæller

 - Vi fik spørgsmål med hjem fra mødet, som hver institution skulle arbejde med. Det handler om, at dem vi ser i hverdagen også er dem vi skal arbejde sammen med om de her spørgsmål. Spørgsmålene gik blandt andet på ”Hvad er kerneopgaven”, ”Hvordan taler man pænt til hinanden”. De spørgsmål skulle alle komme med deres definition på, og det har bestemt givet noget - vi fandt fx ud af at andre kan have en anden opfattelse af hvad den ordentlige tone er.

- Læs mere om værktøjet Grib ind - godt kollegaskab uden mobning. 

Plejer skal begraves - den gode tone skal frem

I den enhed, som Britt Tvede er tilknyttet handler forløbet med Grib ind-værktøjet om, hvordan man arbejder med at skabe en god tone blandt kolleger, og om, hvordan man tager imod nye kolleger

 - Når vi arbejder sammen skal vi passe på, at vi ikke danner vores egen virkelighed - vi skal finde et fælles sprog, og der skal være plads til at nogle kan være ironiske, mens andre måske ikke synes det er en god form. Det er en svær balance, fordi vi alle har forskellige opfattelser af ironi. Så må vi enten begrænse den ironiske tone eller oversætte den til nye kolleger. Det handler jo i virkeligheden om, at vi godt kan lide hinanden, og derfor er der plads til “ping-pong”, siger Britt Tvede og uddyber

 - Vi er generelt blevet mere opmærksomme på, hvordan det modtages når vi siger noget til hinanden - og det er helt legitimt at man er presset en formiddag, men så er det vigtigt at bakke tilbage, og at kunne sige til sin kollega: ”Hov, det kom forkert ud, det var ikke sådan jeg mente det – jeg var lige presset”. Det er også en måde at foregribe holdninger til hinanden eller forståelse af hinandens situation og væremåde.

Et råd fra Brit Tvede lyder i denne sammenhæng, at de vante rutiner og måden “man gør ting på”, godt kan tåle at få ny indpakning. Det kan give rigtig meget til en fælles hverdag og det kan udvikle en god kultur, hvis man også lytter på dem, der gør det anderledes end man selv gør

 - Det skal gøres legitimt at begrave ‘plejer’. Ofte har man en bestemt kultur på de forskellige institutioner - men det handler om, at vi skal være åbne over for de personer der gør tingene anderledes. Vi skal se mulighederne i det, og skabe en kultur, hvor vi gør os nysgerrige på det der skiller sig ud, i stedet for at opfatte det som noget negativt.

- Læs om at tage godt imod nye medarbejdere i materialet Den gode modtagelse.

Griber ind i arbejdsmiljøet og det sociale

Projektet ‘Det gode kollegaskab’ har givet en øget opmærksomhed på kollegerne, og på hvordan man taler til hinanden, så ingen føler sig ramt af den tone der kan være på arbejdspladsen. På Sølyst dagtilbudhar arbejdet med projektet og værktøjet ‘Grib ind - godt kollegaskab uden mobning’ også givet anledning til udarbejdelse af en række retningslinjer, fortæller Erik Heltoft

 - Mange af vore kolleger trives godt på arbejdspladsen og det er i virkeligheden et godt udgangspunkt for at man kan arbejde konstruktivt med mobning. Det drejer sig meget om at have nogle gode vaner for ”Hvordan rummer vi hinanden”, og nu har vi nogle retningslinjer som gerne skal bruges aktivt ved, at man engang imellem tager dem frem og spørger: “Hvordan efterlever vi dem?” - Typisk på personalemøder.

En anden vigtig side af det, at få sat fokus på mobning og på hvordan man omgås hinanden er, at nogle grupper i dagtilbudet har taget ejerskab over at skabe et godt arbejdsmiljø. Det giver sig fx til udtryk ved, at nogle har taget initiativ til at afholde personalemøder i privat hjem eller til at arrangere en bowlingtur, uden for arbejdstiden

 - Nogle har taget initiativ til at holde personalemøder hjemme hos kollegerne eller at arrangere sociale arrangementer - så får man et billede af hinanden på en anden måde. Det er frivilligt om man vil være med. Men når man kommer ud af de vante rammer giver det også mulighed for at tale med nogle af de kolleger man måske ikke er på stue eller i gruppe med i hverdagen - så kan man lære hinanden at kende på en anderledes social måde, fortæller Britt Tvede

Skab ejerskab og få alle med

Projektet og det at arbejde med værktøjet Grib ind er modtaget med positivitet i medarbejdergrupperne, og skal der peges på en udfordring ved at igangsætte et projekt som ‘Det gode kollegaskab’ er tid en afgørende faktor for, hvordan man lykkes med projektet

 - Vi har en travl hverdag med mange andre ting der skal prioriteres, ting der skal klares før vi kan kaste opmærksomheden mod projektet. Derfor spørger vi da også, om vi får brugt nok tid på det her - men når tid er en mangelvare i vores fag, hvad er så tid nok?, spørger Erik Heltoft retorisk.

Britt Tvede oplever også, at projektet og det fokus der har været på at skabe en god omgangstone, er blevet positivt modtaget blandt hendes kolleger. Tvede påpeger også vigtigheden i, at det ikke alene er ledelsen der har besluttet projektet, men at medarbejderne har haft indflydelse og stemme

 - Der har faktisk ingen negativitet været. Jeg sagde til min gruppe: “Jeg tror på det her”, og det giver meget til arbejdet med projektet at det ikke bare er noget oppe fra ledelsen - det er os, der skal skabe mening i det her arbejde, og så må man spørge hvordan tingene fungerer fra 8-16 “nede på gulvet”, siger Britt Tvede og afslutter med at vende tilbage til pointen om, at det handler om at skabe ejerskab blandt medarbejderne, når et projekt som ‘Det gode kollegaskab’ søsættes

 - Det der kan udfordringer når man skal arbejde konstruktivt med sådanne værktøjer og indsatser er, at få det oversat til vores eget sprog. Igen: Det nytter ikke at der kommer en konsulent og siger en masse fine ord. Det skal virke for os og give meningen i vores hverdag. Derfor var det også så vigtigt at alle medarbejdere blev involveret, og på den måde har været med til at skabe det her projekt.

Næste skridt på vejen

Hos Sølyst Dagtilbud har MED nu overtaget det aktive arbejde med værktøjet, og det er derfor også deres opgave, at der bliver fulgt op på projektet. MED er fast besluttet på at fastholde fokus på arbejdet, inden for den tidsramme der tillader arbejdet med at gribe ind over for mobning i Dagtilbud Sølyst

 - I MED gør vi vores til, at undgå devisen om, at når noget er ude af øje er det også ude af sind, siger Britt Tvede

I 2017 er der fra Aarhus Kommunes side truffet beslutning om, at der hvert år fremadrettet skal udarbejdes interne undersøgelser af arbejdsmiljøet kaldet ”Social Kapital”

 - Målingen vil give os en pejling af, om vi er på rette vej i vores arbejde med 'Det Gode Kollegaskab' og næste gang vi gennemfører en APV skal der være 0-udsving på målingen i forhold til mobning hos Sølyst Dagtilbud, fortæller Erik Heltoft afsluttende.


Senest revideret den 10. november 2020