Del: - -

Digital mobning får svensk arbejdsmiljøpris

En svensk afhandling om digital mobning fik kort før sommerferien 2020 en pris af Arbejdsmiljøhøjskolen på Lunds Universitet. Prisen gives for bedste afhandling i Sverige inden for arbejdsmiljø hvert år.

Det var Rebecka Cowen Forssell, der fik prisen for sin afhandling: ”Cyberbullying: Transformations of working life and its boundaries”.

Hun fik dermed anerkendelse for at sætte fokus på et ’aktuelt tema med høj samfundsrelevans’.

”Digital mobning er et vigtigt arbejdsmiljøproblem, der kræver retningslinjer og politikker samt spørgsmål til, hvor grænsen mellem arbejde og privatliv går,” hedder det bl.a. i motivationen.

Forfatteren har med afhandlingen taget fat på et område, som i forvejen er ringe undersøgt. Derfor er der også forslag til yderligere forskning og udvikling af strategier til at forebygge digital mobning og chikane.

Læs også:

Rebecka Cowen Forssells forskning viser bl.a., at ledere er mere udsatte for digital mobning og chikane end for face to face mobning. De oplever især digital mobning fra borgere, patienter, elever/forældre og andre eksterne, der langer ud efter navngivne personer.

Det opleves særligt slemt, når det foregår på sociale medier, fordi det i lige så høj grad foregår i fritiden som i arbejdstiden, og fordi det ofte er synligt for den ansattes private netværk.

Du kan finde afhandlingen her.


Senest revideret den 10. november 2020