Del: - -

Fælles pauser styrker sammenholdet

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie har sat fokus på pausekultur i personalegruppen. Ved at holde en pause for hele personalegruppen, har det styrket fællesskabet og været med til at mindske konflikter og misforståelser blandt medarbejderne.

Af Amalie Ebler Blichfeld

Fælles pause for hele personalegruppen

Hos Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie har de lavet en fastlagt pause for hele personalegruppen fra kl 19.30 til 20. I den periode er der fri leg for beboerne, i det omfang det er muligt.

I starten var det lidt svært for beboerne at forstå det, fortæller afdelingsleder Søren Andreasen og pædagog Mia Pedersen. I starten oplevede de lidt modstand fra beboerne og kolleger hvilket betød, at det var vigtigt at få italesat vigtigheden i at holde en fælles pause for hele personalegruppen.

 - I dag snakker vi meget om, hvad vi skal bruge pausen til. Det er vigtigt at få ladet op i pausen, men samtidig har pausen også en social funktion. Når man holder pause, skal man lade arbejdet ligge og være nærværende, da vi alle er forpligtet til, at vores fællesskab skal fungere siger Søren Andreasen.

Spilleregler for pauserne

Det er forskelligt, hvordan medarbejderne bruger deres pause. Beboerne har meget forskellige behov, hvilket betyder at nogle af medarbejderne kan være mere fysisk trætte, hvorimod andre er mere psykisk trætte. Søren Andreasen fortæller:

 - Nogle har behov for at gå for sig selv kortvarigt og andre har behov for at dyrke fællesskabet, men vi insisterer på at holde pause.

 - Vi har nogle spilleregler for pausen, man skal være deltagende og nærværende. Det kan være ret irriterende hvis folk fx kun sidder med hovedet ned i deres mobiltelefoner og ikke rigtig er tilstede, fortæller Mia Pedersen.

Skaber større tryghed

De fælles pauser betyder, at kollegerne mødes på tværs af teams, det er med til at styrke sammenholdet på arbejdspladsen.

 - Det skaber en større tryghed og forståelse på en arbejdsplads, der agerer indenfor psykiatrien, hvor beboerne kan reagere uforudsigeligt. Pauserne er ligeledes et forum for faglige debatter på tværs af teams og igen andre gange genstand for et mindre humoristisk indslag, der naturligvis er med til at løfte stemningen og skabe glæde og sammenhold på arbejdspladsen, fortæller Søren Andreasen.

Find Ole

Bofællesskaberne Inger og Sofie Marie har også igangsat projektet ”Find Ole”, for at mindske sygefraværet og sætte fokus på, hvad der holder den enkelte medarbejder langtidsfrisk.

Søren Andreasen fortæller:

 - Det er meget individuelt, hvilken strategi medarbejderne anvender, men de kan lade sig inspirere af hinanden. Det der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden. Generelt sætter den enkelte medarbejder pris på, at muligheden for at give sig selv en pause ift. at afspadsere. Dette nævnes som et stort gode og et positivt aspekt ift. det gode arbejdsmiljø. Man skal med andre ord ikke spørge en leder om lov, hvis man vil holde fri, man bytter selv med en kollega eller spørger selv en vikar. Der er tillid til, at man selv kan finde ud af det. Og selv finder grænsen mellem at have travlt på arbejdet og give sig selv en pause i privaten.

Udover fokus på pausekulturen og projekt Find Ole har de nedsat en gruppe, som arrangere flere sociale arrangementer. Her bliver der blandt andet arrangeret motionsmåned, fredagsøl, og personlige julegaver som kollegerne skal give hinanden.

Baggrund

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie er et botilbud, som retter sig mod unge voksne med udviklingshæmning, synshandicap og autisme. Der er 36 unge, og det er delt op i seks teams, hvor fem af dem er pædagogiske teams.


Senest revideret den 10. november 2020