Del: - -

Kan du være helt og fuldt dig selv på jobbet?

LGBT+ personer oplever stadig diskrimination på jobbet, og bittesmå stedord som han, hun eller de kan vække debat, når LGBT+ Danmark besøger danske arbejdspladser.

Af Bille Sterll, freelance journalist

I sine år som skolelærer har Heine Carlsen aldrig oplevet chikane eller andre problemer, fordi han er bøsse. Hverken i klassen eller på lærerværelset.

- Nu er mit kønsudtryk også meget … kommunalt, siger han med et stilfærdigt grin.

- Jeg kan måske passere gennem arbejdslivet på en anden måde, end hvis man bryder med normerne for, hvordan vi klæder os og er i verden.

Sådan er Heine Carlsens personlige erfaringer. Men homoseksuelle og andre LGBT+ personer oplever stadig chikane på danske arbejdspladser. Omfanget er svært at sige noget entydigt om, og der er også forskelle brancherne imellem. Forskellige undersøgelser peger i flere retninger.

LGBT+ personer oplever diskrimination

En analyse fra Als Research udgivet i 2019 viser, at de fleste LGBT+ personer føler, at de kan være åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på jobbet og ikke oplever chikane. Men analysen viser også, at et mindretal oplever diskrimination og trives så dårligt på arbejdspladsen, at de risikerer depression eller stress. Især transpersoner er særligt udsatte og har svært ved at være åbne om deres kønsidentitet på jobbet.

Rundspørger fra flere fagforeninger viser også, at LGBT+ personer stadig oplever chikane eller diskrimination, for eksempel viste tal fra Dansk Magisterforening i 2022, at homoseksuelle mænd tjener mindre end heteroseksuelle.  

I en verden ramt af krig og klimaforandringer, kan det synes som mindre problemer. Men for Heine Carlsen er verdens tilstand ikke et argument for at sætte menneskers daglige trivsel på standby.

- Det er vigtigt, at vi alle kan være helt og fuldt os selv, når vi går på arbejde. At vi ikke behøver leve i skjul, men kan fortælle om vores sommerferie uden at skulle tænke over, om vi nu kan sige min mand, kone, kæreste eller partner, siger Heine Carlsen. 

Han, hun og de fylder meget

I dag arbejder Heine Carlsen som teamleder for Viden og Outreach i LGBT+ Danmark. Hans job går blandt andet ud på at holde oplæg ude på arbejdspladserne om, hvordan de i højere grad kan inkludere LGBT+ personer i gruppen af medarbejdere. 

Heine Carlsen oplever, at det kan fylde meget, når talen falder på de små bitte stedord (pronominer) de og dem. Nogle har svært ved at forstå, hvis en kollega identificerer sig som non-binær og gerne vil omtales som de og dem i stedet for han, ham, hun eller hende.  

- Vi bruger en del tid på at afdramatisere den snak om pronominer. Nogle forstår ikke, at de kun skal bruge dem, når de taler om andre, ikke når de taler til dem: Men hvis man er nonbinær, er der meget mere på spil end et lille ord. Hvordan ville du selv have det, hvis du blev omtalt med et pronomen, der ikke passer til dig?

Små tegn signalerer mangfoldighed

Virksomheder kan gøre flere forskellige ting for at sikre en mangfoldig rekruttering af nye medarbejdere. Men det er ikke nok at skrive i et jobopslag, at man går ind for mangfoldighed. Der skal handling bag ordene.

For eksempel, at medarbejderne skriver, hvilke pronominer de selv bruger, i deres mailsignatur eller på hjemmesiden. Eller at man husker, at der både findes mennesker med andre hudfarver end hvid eller fysiske handicap, når man vælger genrebilleder til virksomhedens hjemmeside. Eller at man bruger ordet forældre i stedet for far og mor, når man ikke kender familien.

Det har tidligere vakt debat, hvis nogen foreslog at sige forældre frem for mor eller far. Men Heine Carlsen kalder det en misforståelse at tro, det handler om at erstatte mor og far.

- Når du kender lille Peter og ved, at han har en mor og en far, så siger du selvfølgelig mor og far. Men når du ikke ved det, så kald dem forældre, så er der også plads til andre typer af familier, siger Heine Carlsen.   

Som ansat i LGBT+ Danmark er Heine Carlsen især optaget af, hvordan vi kan inkludere minoriteter med en anden kønsidentitet eller seksualitet end flertallet. Men han understreger, at mangfoldighed handler om meget mere og er en gevinst for alle virksomheder:

- Du får et andet fokus på din arbejdsplads: Hvordan får den nogle fysiske rammer og en omgangstone, så vi alle trives på arbejdspladsen. Også i brancher, hvor tonen er en anden end på et lærerværelse.


Senest revideret den 24. april 2024