Vejledning - Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø

Denne vejledning er lavet til dialogværktøjet 'Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø - kom hele vejen rundt'

Hent vejledningen her
Flip-flap 'Bæredygtigt arbejdsmiljø'
Hent den her
Del: - -

Sæt fokus på det bæredygtige arbejdsmiljø

Inspiration til at arbejde med ’Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø’ uanset hvor i organisationen du er

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Sidder du i et MED-udvalg, er du arbejdsmiljøkonsulent i en kommune eller region, eller er du leder eller arbejdsmiljørepræsentant på en arbejdsplads? Eller måske ansat i en fagforening?

Uanset hvad, så kan det være interessant at sætte hele eller dele af BrancheFællesskab Arbejdsmiljøs dialogværktøj ’Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø’ på dagsordenen. Som inspiration, som øjenåbner eller som forandringsagent.

Her kan du finde eksempler på måder at bruge det på alt efter, hvor i arbejdsmiljøets landkort du befinder dig:

MEDUDVALG:

Lokalt MED-udvalg i Sønderborg Kommune
Dialogværktøj fremmer den svære debat om værdier og om emner, som det ellers kan være svært at tage hul på, fordi de handler om følelser og holdninger. Udvalget har brugt værktøjet i en time på et LMU-møde.
LÆS: Dialogværktøj fremmer den svære debat om værdier

ARBEJDSPLADSEN:

Personalet i Hjallerup Børnehave (Brønderslev Kommune)
Dialogværktøjet blev taget i brug på et fire timer langt fyraftensmøde for de ni medarbejdere. Formålet var ren forebyggelse – og det resulterede i en ny måde at snakke med hinanden på i hverdagen.
LÆS: Ny måde at snakke med hinanden på

Personalet i Trillingeklubberne i Høje Taastrup
Cirka hver tredje måned tager Trillingeklubberne i Høje Taastrup dialogværktøjet frem på et personalemøde. De har brugt mellem en og tre timer på det ad gangen. Det har gjort det nemmere at tale om følsomme emner uden at blive personlig.
LÆS: Åbner op og giver større forståelse for hinanden

Bioanalytikere på Regionshospitalet Nordjylland
Mens dialogværktøjet blev udviklet, blev det afprøvet af en gruppe bioanalytikere på patologisk afdeling på Regionshospitalet Nordjylland. Først var de skeptiske, men så opdagede de, at det var muligt at få en helt anden snak om nogle meget aktuelle emner.
LÆS: Medarbejderne gider godt at snakke bæredygtigt arbejdsmiljø

FAGFORENINGEN OG TRIO’EN:

HK Kommunal MidtVest – og de lokale TRIO’er
Hvert år inviterer HK Kommunal MidtVest arbejdsmiljørepræsentanterne fra medlemslisten til et møde sammen med deres leder og tillidsrepræsentant (TRIO). I 2019 brugte de dialogværktøjet. Formålet var at hjælpe HK’s medlemmer til at komme på forkant med eventuelle problemer.  Flere TRIO’er var så inspirerede, at de lånte et sæt med hjem til deres afdelinger.
LÆS: Tvunget til at vælge noget fra

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland – og de lokale TRIO’er
Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland gav mere end 25 lokale TRIO’er tid til at arbejde med dialogværktøjet. Det er både til gavn for den enkelte arbejdsplads og for fagforeningen, der kan forebygge, at medlemmerne får problemer med jobbet. Fønixgårdens TRIO har med værktøjet fundet en metode til at arbejde målrettet og i fællesskab om de emner, der er mest behov for.
LÆS: TRIO’er får øje på de blinde vinkler

Fagforbundet Yngre Læger
Med inspiration i dialogværktøjet har Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger skabt deres helt eget spil, der tager afsæt lægernes hverdagsproblemer. Det er vældig populært og gør det bl.a. lettere at tale om faglig udvikling uden at udstille sig selv.
LÆS: Sætter fokus på det, der er svært

KOMMUNEN/REGIONEN:

Arbejdsmiljøorganisationen i Hørsholm Kommune og alle MED-udvalgene

Arbejdsmiljøkonsulent tog udgangspunkt i dialogværktøjet, tilpassede det sproget i MED-aftalen og satte det på dagsordenen, da alle MED-udvalgene mødtes. Det var den gode struktur, der fungerede, og som gør det lettere for MED-udvalgene at prioritere deres indsats.
LÆS: Strukturen gør det lettere at prioritere 

Læs også:

 


Senest revideret den 26. april 2021