Trivsel i lederrollen

Få inspiration til at udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø.

Hent værktøjet her
Coaching for ledere

Få inspiration til, hvordan du som leder kan bruge coaching som et værktøj til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde.

Hent værktøjet her
Værktøj 5: Lederens opgaver med stress
Hent værktøjet her

Husk din egen trivsel og arbejdsglæde

De fleste ledere er opmærksomme på, om deres medarbejdere trives. Men som leder har din egen trivsel og arbejdsglæde stor betydning for hele arbejdspladsen. Lederens trivsel er lige så vigtig som medarbejdernes.

Dit psykiske arbejdsmiljø påvirkes af bl.a. dine relationer til din egen chef, dine lederkolleger, dine medarbejdere og dit eget personlige netværk. Og det påvirkes ikke mindst af dine egne valg i forhold til lederrollen. 

'Trivsel i Lederrollen' og 'Coaching for ledere' er to inspirationshæfter, der er særligt rettet mod ledere i alle dele af social- og sundhedssektoren, men de kan også bruges af ledere fra andre typer af arbejdspladser.

Trivsel i lederrollen
Få inspiration og metoder til at afklare og udvikle din egen lederrolle. Læs om at sætte grænser, prioritere og lede dig selv, og få inspiration til at arbejde i netværk med dine lederkolleger. 

Hæftet er samtidig en introduktion til to vigtige redskaber til et bedre psykiske arbejdsmiljø: Ledercoaching og leder-APV. 

Coahing for ledere
Coaching er et af de redskaber, du kan tage i brug for at afklare og udvikle din lederrolle og dit eget psykiske arbejdsmiljø. 

Hæftet giver dig overblik over coaching som metode, og du kan læse om, hvad der skal til for at du får et vellykket coachingforløb.

Din trivsel er afgørende: Ledergrupper

Se også
Lederweb.dk kan du læse artiklen Prioritér din egen trivsel med coaching, der giver tips og gode råd til lederens samarbejde med en coach. Det handler om, hvordan du finder din egen trivsel i rollen.


Senest revideret den 7. juli 2021