Grib ind – overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

Dialogværktøjet har fokus på vidners mulighed for at gribe ind og sige fra i situationer, der kan være krænkende.

Hent dialogværktøjet her
Flip-flap 'Krænkende handlinger'
Hent den her
Del: - -

Forskellige former for uønsket seksuel opmærksomhed

Læs om de forskellige former af uønsket seksuel opmærksomhed. Der skelnes mellem den typer som kommer fra kolleger eller ledere på arbejdspladsen og den, som udøves af borgere, patienter, klienter eller andre, som man kommer i kontakt med via sit arbejde.

Type 1: Fra kollegaerne, underordnede eller ledere

Krænkende handlinger af seksuel karakter kan komme fra kolleger, underordnede
eller ledere. Her skal arbejdspladsen både have fokus på det psykiske arbejdsmiljø generelt og omgangsformer specifikt. Læs om tabuer og de konsekvenser, det kan have, som fx søvnproblemer og koncentrationsbesvær når man udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed og i værste fald seksuel chikane.

Læs mere på Arbejdstilsynets temaside om krænkende handlinger.

Type 2: Fra borgere, patienter og andre

Uønsket seksuel opmærksomhed kan komme fra fra borgere, pårørende
eller andre, man kommer i kontakt med på arbejdet, fx samarbejdspartnere. Det kan være borgere, der fx på grund af deres funktionsnedsættelser eller helbred, har brug for fagprofessionel støtte i forhold til deres seksualitet.

Læs guiden: Seksuel opmærksomhed fra borgere - håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet 


Eksempler på forebyggelse og håndtering

På bostedet Hulegården er emnet seksualitet en helt grundlæggende del af arbejdet, og med to politikker har Hulegården udviklet en metode, der giver de ansatte en saglig og professionel måde, at håndtere emnet på. Det giver tryghed i arbejdet og hjælper beboerne med frustrationer og ubesvarede spørgsmål.

Hent inspiration fra Hulegården i denne artikel: Røde og grønne hjerter

Hvad kan man gøre på forskellige niveauer på arbejdspladsen?

I vores tema om uønsket seksuel opmærksomhed, er det muligt at få inspiration til, hvordan man kan gribe det an i arbejdsmiljøgruppen og de forskellige niveauer på arbejdspladsen ud fra IGLO-modellen (Individ, Gruppe, Organisation og Ledelse). 

Læs temaet om uønsket seksuel opmærksomhed her.

KAMPAGNE OM SEKSUEL CHIKANE

Læs om kampagnen 'Hvor går grænsen?', som sætter fokus på hvordan man kan forebygge seksuel chikane.

 

Læs mere om kampagnen

Senest revideret den 15. september 2020