Onepager

Kend din rolle og brug jeres APV, når I skal forebygge og håndtere episoder med uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på jeres arbejdsplads.

Onepager om roller og APV
Brinkmands briks

Hør Eva Gemzøe Mikkelsen fortælle om ”Grib ind” i Brinkmands briks om mobning.

Hør afsnittet om mobning her
Flip-flap 'Krænkende handlinger'
Hent den her
Del: - -

Gør noget ved krænkende handlinger

Kend din rolle og brug jeres APV, når I skal forebygge og håndtere episoder med uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på jeres arbejdsplads.

Læs hvad du som leder, arbejdsmiljørepræsentant og kollega særligt kan gøre for at forebygge og afhjælpe krænkende handlinger af seksuel karakter.

I skal udarbejde en arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisationen er med i dette arbejde.

En arbejdspladsvurdering indeholder både kortlægning, prioritering af indsatser, handleplaner og et løbende arbejde med tiltag i hverdagen.

Det er lederen og arbejdsmiljørepræsentanten, der i fællesskab står i spidsen for samarbejdet.

I kortlægningen kan I undersøge uønsket seksuel opmærksomhed ved at stille spørgsmål, som handler om specifikke handlinger og hyppighed.

I materialet er der eksempler på spørgsmål, som kan være gode at stille i en anonym spørgeskemaundersøgelse af uønsket seksuel opmærksomhed. I handleplansarbejdet er det vigtigt at fremme dialog og inddrage medarbejdere i, hvordan krænkende handlinger kan forebygges.

Find materialet ´Gør noget ved krænkende handlinger` her.


Senest revideret den 31. august 2022