Vil I deltage i et spændende projekt om forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen?

Vi leder efter 1-2 arbejdspladser, som vil være med til at afprøve en intervention rettet mod forebyggelse af krænkende handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) fra kolleger, ledere eller underordnede.

I får hjælp til at kunne forebygge seksuel chikane på jeres arbejdsplads

Som led i forskningsprojektet, får I støtte til jeres arbejde med at forebygge seksuel chikane på jeres arbejdsplads. På møder og i en workshop, får relevante ressourcepersoner (f.eks. TRIO) fra jeres arbejdsplads viden om forebyggelse af seksuel chikane, og bliver klædt på til efterfølgende at implementere redskabet “Grib ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter”. Redskabet er et dialogredskab som er udviklet til arbejdspladser indenfor social- og sundhedssektoren (se mere her).

Forventet effekt

Arbejdspladser, der deltager i projektet, får øget viden om forebyggelse af seksuel chikane og konkrete redskaber som kan anvendes til formålet. Det forventes, at den intervention, I gennemfører, vil kunne medvirke til skabe større bevidsthed på jeres arbejdsplads om krænkende handlinger og om vidners rolle i en forebyggende indsats. Interventionen forventes også at kunne bidrage til at mindske forekomsten af seksuelt krænkende handlinger på længere sigt.

Tidsperspektiv i projektet.

Deltagelse i projektet forudsætter, at I kan afsætte tid til følgende aktiviteter:

  • Planlægning og gennemførelse af indledende møder med forskerne i projektet
  • Ressourcepersoner fra jeres arbejdsplads deltager i en workshop afholdt af forskerne
  • Planlægning og gennemførelse af medarbejderworkshops, hvor Grib ind interventionen anvendes, på hele eller dele af jeres arbejdsplads
  • At en række medarbejdere, ledere og tillidsvalgte deltager i gruppeinterviews før og 6 mdr. efter interventionen
  • At alle ansatte udfylder et elektronisk spørgeskema før og 6 mdr. efter interventionen.

Første runde af interviews og spørgeskema forventes afholdt ultimo 2022 og den indledende workshop er planlagt til primo 2023.

Yderligere information

Er I interesseret i at deltage eller ønsker yderligere information kan I kontakte:

Lektor Eva Gemzøe Mikkelsen, SDU, egmikkelsen@health.sdu.dk, tlf. 9350 7565

Ph.d.-stipendiat Kristian Stampe Nielsen, SDU, kstampe@health.sdu.dk, tlf. 6550 4990


Senest revideret den 14. september 2022