Bliv klædt på til at arbejde effektivt med krænkende handlinger på jeres arbejdsplads

Vi leder efter 1-2 arbejdspladser, som er klar til at arbejde med forebyggelse af krænkende handlinger ved hjælp af et nyt værktøj udviklet af BFA.

Hvad går det ud på?

Projektet handler om hvordan arbejdspladser kan forebygge krænkende handlinger som seksuel chikane og mobning. Konkret afprøver I BFAs dialogredskab ”Grib ind – overfor krænkende handlinger af seksuel karakter” (læs mere her). Som arbejdsplads bidrager I ved at deltage i indsamling af data før og efter afprøvningen af dialogredskabet.

I projektet gennemføres to workshops. Den første klæder jer på til at implementere redskabet på jeres arbejdsplads. Efter afprøvningen afholdes en ny workshop, som sætter fokus på jeres videre arbejde med at forebygge krænkende handlinger.

 

Hvorfor skal I deltage?

Gennem deltagelse i projektet får I en unik mulighed for at kortlægge medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø og krænkende handlinger i jeres organisationen. I bliver oplært i, og får hjælp til at implementere det forebyggende værktøj ”Grib ind – overfor krænkende handlinger af seksuel karakter”. Derudover tilbyder vi en indledende workshop, et sparringsmøde efter undersøgelsen er afsluttet, og en opfølgende workshop, som vil sætte fokus på de udfordringer og muligheder, som I står med.  

 

Forventet effekt

Arbejdspladser, der deltager i projektet, får viden om forebyggelse af krænkende handlinger, og samt redskaber der kan anvendes i det forebyggende arbejde. Det forventes, at den intervention, I gennemfører, vil kunne bidrage til skabe større bevidsthed på jeres arbejdsplads om seksuel chikane og om kollegernes rolle i at sætte en stoppe for problemet.

 

Tidsperspektiv i projektet.

Deltagelse i projektet forudsætter, at I afsætter tid til følgende aktiviteter:

  • Planlægning og gennemførelse af indledende møder med forskerne i projektet
  • Nøglepersoner fra jeres arbejdsplads deltager i en workshop afholdt af forskerne
  • Planlægning og gennemførelse af medarbejderworkshops, hvor Grib ind interventionen anvendes, på hele eller dele af jeres arbejdsplads
  • At en række medarbejdere, ledere og tillidsvalgte deltager i gruppeinterviews før og efter interventionen
  • At alle ansatte udfylder et elektronisk spørgeskema før og efter interventionen
  • Nøglepersoner deltager i planlægningen af opfølgende workshop
  • Deltagelse i opfølgende workshop.

 

Første runde af interviews og spørgeskema forventes afholdt primo 2023. Den indledende workshop med forskerne, og selve implementeringen af dialogredskabet, skal gerne ske i foråret 2023.

 

Yderligere information

Se mere om projektet her.

 

Er I interesseret i at deltage eller ønsker yderligere information kan I kontakte:

Erhvervspsykolog og lektor Eva Gemzøe Mikkelsen, SDU, egmikkelsen@health.sdu.dk, tlf. 9350 7565,

Ph.d.-stipendiat Kristian Stampe Nielsen, SDU, kstampe@health.sdu.dk, tlf. 6550 4990

 

Læs også artikel om baggrunden for forskningsprojektet


Senest revideret den 19. december 2022