Giv os din feedback


(Foto: Peter Irgens)

Lise Keller
Udviklingskonsulent og projektleder

Tlf.: 20 90 68 12
Mail: lke@bfa.dk


Etsundtarbejdsliv er datterside til Arbejdsmiljøweb.dk - find inspiration til godt arbejdsmiljø indenfor velfærd og offentlig administration.”

Del: - -

Om Etsundtarbejdsliv.dk

På Etsundtarbejdsliv.dk finder du forskellige metoder til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø inden for social- og sundhedsområdet.

Et godt samarbejde er væsentligt for et godt arbejdsmiljø nu og i fremtiden.

Derfor samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere i BFA om at udvikle information, inspiration og vejledning. Vi udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdspladserne kan handle og forebygge lokalt. Vi præsenterer ambitiøse forebyggende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejdspladser og på forskning. Løsninger som tager udgangspunkt i de problemer, der skal løses nu og de problemer, som kan opstå.

Det gør vi i enighed – til gavn for ledere, medarbejdere og borgere.


I tæt samarbejde med arbejdspladser

Værktøjer og andet indhold på hjemmesiden er i høj grad udviklet i samarbejde med arbejdspladser fx har 19 arbejdspladser har været med til at udvikle stressværktøjerne, 8 arbejdspladser udvikle værktøjer til at arbejde med social kapital og 9 arbejdspladser har afprøvet værktøjet ”Grib ind godt kollegaskab uden mobning”.

Er I motiveret?

Værktøjerne er målrettet arbejdspladser, som er motiverede til at gå i gang med arbejdet. De er ikke beregnet til at slukke brande, men til at forebygge problemer og udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø.

Kan I selv?  

Værktøjerne er udarbejdet så arbejdspladserne selv kan arbejde med dem fx i form af en leder, en arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant som en slags intern arbejdsgruppe, også kaldet trioen på nogle arbejdspladser. Ofte kan der dog være brug for bistand fra andre fx interne eller eksterne konsulenter, der kan hjælpe til i processen. Et kernepunkt i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø er at finde ud af, hvor meget og hvor lidt man kan selv, og hvor man har brug for hjælp.

Nyhedsbrev

Til hjemmesiden er knyttet et nyhedsbrev som udkommer 6-10 gange om året. Det er her der annonceres nye aktiviteter, konferencer og ny viden om god praksis.

Arbejdsmiljø er et fælles ansvar

Det er vigtigt at understrege, at et godt arbejdsmiljø aldrig alene er den enkelte medarbejders ansvar. Det formelle ansvar hviler på arbejdsgiveren. Det bedste psykiske arbejdsmiljø opnår I dog gennem samarbejde mellem medarbejdere og ledelse; ved både at have øje for den enkeltes behov og fællesskabet. Vi hylder derfor både princippet om samarbejde i løsningen af problemer i det psykiske arbejdsmiljø og at alle har ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Senest revideret den 12. januar 2022