Del: - -

Styrk jeres samarbejde med relationel koordinering

Relationel koordinering er et begreb som stammer fra den amerikanske forsker Jody Hoffer Gittell. Hun sætter både fokus på en god koordinering med fælles mål, sprog, viden og respekt for hinanden samt en effektiv kommunikation mellem medarbejdere. En kommunikation, som både skal være hyppig rettidig, præcis og problemløsende.

Animationen nedenfor er udviklet på baggrund af hjemmeplejen i fire danske kommuner, som har arbejdet med deres relationelle koordinering. Social- og sundhedsmedarbejdere, terapeuter, sygeplejersker, visitatorer og gruppeledere har udviklet nye måder at samarbejde med hinanden og med borgeren på.

Øvelser

Øvelse 1: Vurdér jeres relationelle koordinering
Øvelsen giver jer et billede af, hvor godt I samarbejder og koordinerer indsatsen omkring jeres kerneopgave

Øvelse 2: Bliv klogere på jeres samarbejdsrelationer
Øvelsen giver mulighed for at tegne jeres samarbejde ind i et skema

Øvelse 3: Hvordan samarbejder I om vigtige opgaver?
Øvelsen giver indsigt i hinandens bidrag til opgaven og sætter fokus på, hvor der er brug for at styrke koordineringen og samarbejdet


Senest revideret den 15. februar 2023