Værktøj 10: Forandringer og stress
Hent værktøjet her
Flip-flap 'Stress'
Hent den her
Del: - -

Værktøj 10: Forandringer og stress

Værktøjet Forandringer og stress støtter jer i at forebygge stress før og under en forandringsproces.

Værktøjet kan hjælpe jer med at tage hul på en diskussion om, hvordan I håndterer forandringerne bedst muligt, uden at de belaster arbejdsmiljøet for den enkelte, gruppen eller arbejdspladsen som helhed. Det giver også et overblik over kilderne til stress ved forandringer.

Processen

Værktøjet introducerer fire forskellige metoder, som I med fordel kan benytte jer af for at understøtte det forebyggende arbejde. Hver af metoderne knytter sig til et særskilt niveau i organisationen.

Hent alle 10 værktøjer som én samlet PDF her.


Senest revideret den 31. august 2022