Værktøj 2: Kan og Skal krav
Hent værktøjet her
Flip-flap 'Stress'
Hent den her
Del: - -

Værktøj 2: Kan og Skal krav – fokus på kerneopgaven

Værktøjet Kan og skal krav er det centrale værktøj i serien Vi forebygger stress sammen og derfor et godt sted at starte. Det støtter jer i at prioritere jeres arbejdsopgaver med udgangspunkt i kerneopgaven og hjælper jer til at bruge tiden rigtigt og sørge for, at jeres prioritering foregår i fællesskab.

Formålet med værktøjet er at blive enige om, hvad der er kerneopgaven i jeres arbejde. Det er nemlig forudsætningen for, at I kan prioritere kerneopgaven og sætte fokus på de opgaver, I når at udføre, i stedet for på det, I ikke når. Det vil medvirke til at forebygge stress. 

Processen

Værktøjet beskriver en proces, hvor I først diskuterer, hvad I er glade for og stolte af og finder frem til visioner for fremtiden. Det sker for, at I på arbejdspladsen sammen kan få større klarhed over følgende vigtige spørgsmål:

  • Er I enige om, hvad I skal prioritere højst?
  • Bruger I tiden på det, I prioriterer højst?
  • Er jeres mål realistiske?

Processen varer cirka tre timer.

Hent alle 10 værktøjer som én samlet PDF her.


Senest revideret den 31. august 2022