Værktøj 6: Omgangstone og kollegialitet
Hent værktøjet her
Flip-flap 'Stress'
Hent den her
Del: - -

Værktøj 6: Omgangstone og kollegialitet

Værktøjet Omgangstone og kollegialitet gør jer i stand til at forebygge og spotte stress i jeres arbejdsfællesskab. Det støtter jer i at lave spilleregler for omgangstonen og diskutere ønsker og behov til kollegial støtte ved stress.

Formålet med dette værktøj er at sætte arbejdspladsen i stand til at skabe en bedre omgangstone og at få formuleret, hvordan den enkelte ønsker at få hjælp og omsorg, hvis vedkommende bliver stresset. Derudover giver værktøjet jer en række gode råd i forhold til at genkende stress hos en kollega og støtte vedkommende.

Processen

Processen i værktøjet er delt i to. Den første del handler om at skabe nogle spilleregler for omgangstonen, mens den anden del handler om jeres ønsker til omsorg og kollegial støtte i stress-situationer.

Hele processen varer to-tre timer.

Hent alle 10 værktøjer som én samlet PDF her.

 


Senest revideret den 31. august 2022