Værktøj 7: Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen
Hent værktøjet her
Flip-flap 'Stress'
Hent den her
Del: - -

Værktøj 7: Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Værktøjet Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen hjælper jer til at lave gode personalemøder, som alle oplever som inspirerende, konstruktive og medvirkende til at reducere stress. Dette gøres ved hjælp af en kortlægning af arbejdspladskulturen og en række øvelser.

Målet er, at deltagerne på personalemøderne får god faglig inspiration, oplever at rammerne omkring arbejdet bliver tydeligere, at arbejdspladskulturen udvikles og at idéudvikling har en betydelig plads.

Processen

Dette værktøj starter med to små oplæg. Det ene handler om Det gode personalemøde, det andet om Kortlægning af arbejdspladskulturen. Disse oplæg holdes af en eller flere fra tovholdergruppen.

Processen i værktøjet starter med oplæg og går derefter over til en række øvelser, der handler om at afdække kulturen på jeres arbejdsplads og finde frem til, hvordan I får bedre personalemøder.


Processen tager I alt to-tre timer

Hent alle 10 værktøjer som én samlet PDF her.

 


Senest revideret den 31. august 2022