Værktøj 9: Stresspolitik
Hent værktøjet her
Flip-flap 'Stress'
Hent den her
Del: - -

Værktøj 9: Stresspolitik

Værktøjet Stresspolitik er en vejledning i at udarbejde og forankre en stresspolitik på jeres arbejdsplads. En stresspolitik er et vigtigt redskab for både ansatte og ledere.

Formålet med dette værktøj er både at ruste jer til at lave jeres stresspolitik og til at få den forankret på jeres arbejdsplads.

Processen

Værktøjet beskrivelse kort formålet med en stresspolitik og kommer derefter ind på, hvilke elementer I skal omkring i forbindelse med udarbejdelsen af en stresspolitik. Der er separate processer alt efter om det er virksomhedens overordnede stresspolitik eller en lokal stresspolitik.

Hent alle 10 værktøjer som én samlet PDF her.


Senest revideret den 31. august 2022