Fem gode råd om stress

Udover at gøre det tydeligt, hvilke krav Arbejdstilsynet stiller i ”Vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres” viser vejledningen også, hvordan I som arbejdsplads kan forebygge og følge op på jeres tiltag.

BFA har udvalgt fem gode råd, som I kan bruge i MED/arbejdsmiljøgruppen som inspiration. Brug de fem råd til at tage dialogen om, hvordan I bedst kan arbejde med at forebygge og løbende følge op på stor arbejdsmængde og tidspres.

Senest revideret den 31. august 2022