Del: - -

Fem gode råd om stress

Udover at gøre det tydeligt, hvilke krav Arbejdstilsynet stiller i ”Vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres” viser vejledningen også, hvordan I som arbejdsplads kan forebygge og følge op på jeres tiltag.

BFA har i samarbejde med psykolog Pia Ryom, arbejds- og miljømedicinsk klinik i Aalborg, udviklet fem gode råd, som I kan bruge i MED/arbejdsmiljøgruppen som inspiration. Brug de fem råd til at tage dialogen om, hvordan I kan arbejde med at forebygge og løbende følge op på stor arbejdsmængde og tidspres.

 

De fem råd findes også enkeltvis i A5. Print selv de fem råd enkeltvis her eller hent dem som trykklart materiale her.


Senest revideret den 12. april 2023