Forprojekt: Klarhed i arbejdet
Forprojekt: Klarhed i arbejdet
Flip-flap 'Samarbejde om kerneopgaven'
Hent den her
Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
Ny vejledning fra arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet kan hjælpe med at forebygge stress – også når det handler om uklare og modstridende krav.

Læs mere

Klarhed i arbejdet

Har du oplevet uklare eller modstridende krav i dit arbejde – og hvordan påvirker det dig, når og hvis det sker?

I et forprojekt undersøger vi i 2022 og 2023 uklare krav og modstridende krav i arbejdslivet og deres betydning for arbejdsmiljøet. Forprojektet har fokus på hospitaler, døgntilbud (hjemmepleje, væresteder, botilbud mv.), dagtilbud og privat praksis.

Forskning viser, at uklare eller modstridende krav kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø negativt. Forprojektet skal sætte os i stand til at understøtte arbejdspladser i at skabe klarhed i arbejdet – med henblik på at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Erfaringer med at arbejde med at skabe klarhed i arbejdet?

Har du erfaringer med emnet, så høre vi meget gerne fra dig.

Kontakt Lise Keller lke@bfa.dk

Eksisterende materiale

Nedenfor finder du et overblik over materialer, I kan bruge til at arbejde med uklare og modstridende krav i arbejdet lokalt. Der er både redskaber, der er hentet fra at forbedre den sociale kapital og redskaber som handler om at afstemme forventninger, fx ”Prioritering af kerneopgaven”.

Relationel koordinering

Klarhed i arbejdet


Senest revideret den 16. maj 2023