Klarhed i arbejdet

Har du oplevet uklare eller modstridende krav i dit arbejde – og hvordan påvirker det dig, når og hvis det sker?

I et forprojekt undersøger vi i 2022 dette emne med henblik på at få fokus på det på hospitaler, døgntilbud, hjemmepleje, dagtilbud og andre steder – fordi forskning viser, at uklare eller modstridende krav kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø negativt. Forprojektet skal sætte os i stand til at understøtte arbejdspladser i at skabe klarhed i arbejdet – med henblik på at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Erfaringer med at arbejde med at skabe klarhed i arbejdet?

Har du erfaringer med emnet så høre vi meget gerne fra dig.

Kontakt Lise Keller lke@bfa.dk


Senest revideret den 15. november 2022