Del: - -

Prioriter dine arbejdsopgaver inden ferien

Når ferien nærmer sig betyder det tid til afslapning og ro. Medmindre du tager dine arbejdsopgaver med hjem. Brug vores skema til at hjælpe med at prioritere, før du går på ferie, så arbejdet bliver på arbejdspladsen.

Prioriter dine arbejdsopgaver med vores inspirationsskema til prioritering af kan- og skal-opgaver.

Hvis der er nogle skal-opgaver du ikke selv kan nå, inden du går på ferie, så find ud af om nogen kan hjælpe dig med dem, mens du er væk.

Kerneydelsen = ”skal-krav”

Kerneydelsen er det vi fagligt og professionelt stiller som krav, at vi SKAL nå. Vi kan også bruge betegnelsen ”skal-krav” eller ”skal-opgaver”. ”Skal-kravene” opfatter vi ofte som selvfølgelige. Det er som regel de krav, arbejdsgiveren betaler for at få opfyldt.

Det ekstra = ”kan-krav”

Udover kerneydelsen eller ”skal-kravene” er der også en række opgaver, som vi gerne vil nå. Det kalder vi ”kan-opgaverne” eller med en lidt modsætningsfyldt betegnelse for ”kan-kravene”. Det modsætningsfyldte opstår, fordi disse kan-opgaver ofte opleves som krav, selvom de egentlig er noget vi KAN gøre.

Du kan også læse mere i vores stressværktøj om Kan og Skal krav, som handler om, hvordan vi skaber en fælles forståelse af, hvad der er det vigtigste.


Senest revideret den 31. august 2022