Del: - -

Sunde arbejdsrytmer slår i takt

Sunde arbejdsrytmer handler om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden.

En time med forstyrrelser og manglende koordinering opleves anderledes end en time, hvor det hele spiller sammen, og vi opnår resultater til gavn for borgerne, patienterne eller børnene.

Vi er afhængige

Rytmen i selve arbejdet er i høj grad bestemt af vores afhængighed af hinanden. I nogle jobfunktioner kan alle booke møder ind i hinandens kalendere. I andre er arbejdsdagen spundet sammen af et net af afhængighed, som i bedste fald skaber flow i arbejdsopgaverne, og i værste fald skaber frustration over hele tiden at blive forstyrret eller at skulle vente på andre.

Arbejdsrytmen spiller også ind i fritiden. Gode arbejdsrytmer smitter af på privatlivet i form af overskud og mulighed for at tage hensyn til familien. Dårlige arbejdsrytmer kan til gengæld slå arbejdsdagen så meget i stykker, at vi går hjem med dårlig samvittighed over det, vi ikke nåede, eller tager fritiden i brug for at løse opgaverne.

Omvendt kan Facebook, netbank, private telefonopkald og privat snak med kollegerne også forstyrre det nødvendige nærvær og samarbejde. Det kan både ødelægge arbejdsrytmen og stå i vejen for vores professionalisme.


Forskere fra Roskilde Universitet har i samarbejde med HK-kommunal udarbejdet en rapport, hvor begrebet "tidsmiljø" introduceres. Som supplement hertil, er der udarbejdet et dialogværktøj, som giver råd til hvordan arbejdspladser arbejder konstruktivt med deres tidsmiljø

Se dialogværktøjet her.

To små film om søgnehelligdage

Filmene giver bl.a. svar på, hvad søgnehelligdage er og hvilken betydning de har for medarbejdernes tid.

 

Se filmene her

Restituhvafornoget

 

Restituhvafornoget er en række materialer, der hjælper arbejdsmiljøgruppen med at sætte emnet restitution og pauser på dagsorden.

Find materialerne her

Senest revideret den 17. juni 2020