Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
Ny vejledning fra arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet kan hjælpe med at forebygge stress – også når det handler om uklare og modstridende krav.

Læs mere

Ny vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet skal forebygge stress

Arbejdstilsynet har netop udgivet en ny vejledning, der helt konkret kan hjælpe arbejdspladserne i Danmark med at forebygge og understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø, så færre medarbejdere går ned med stress.

Der kan være mange årsager til, at medarbejdere oplever uklare krav eller modstridende krav på jobbet. En skolelærer møder fx både krav til selve undervisningen, men der kan også opstå situationer, hvor den enkelte lærer bliver udfordret af børnenes forskellige behov i løbet af en undervisningstime. Modelfoto: Thomas Søndergaard

Af Anne-Mette Holm

Rigtig mange af os går på arbejde hver dag og løber ind i situationer, hvor vi bliver usikre på, hvad der egentlig forventes af os, for at vi løser vores arbejdsopgaver på den bedst mulige måde. Eller vi oplever, at der er flere forskellige og også modsatrettede forventninger til, hvordan vi skal løse vores arbejdsopgaver. Nu er der hjælp at hente i en ny vejledning fra Arbejdstilsynet om uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

Det kan være sygeplejersken, der allerhelst vil yde den bedst mulige omsorg for sine patienter, men som samtidig skal løbe så stærkt, at hun ikke kan leve op til hverken sine egne, ledelsens eller måske en pårørendes forventninger. Eller rengøringsmedarbejderen, der lider under et strengt tidspres, som gør det umuligt for ham at nå hele vejen rundt med støvsugeren, og derfor må han prioritere, hvad der er det vigtigste på dagen med risiko for klager på grund af mangelfuld rengøring. Alt sammen er svære dilemmaer i arbejdsdagen, der på sigt kan give medarbejderne problemer med både sikkerhed og sundhed.

 


Uklare og modstridende krav

Uklare krav i arbejdet kan komme til udtryk ved, at medarbejdere er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, hvad der forventes af dem, eller hvornår de har udført deres arbejde godt nok. Det kan også komme til udtryk i relation til deres ansvarsområder, hvor de kan være i tvivl om, hvem der gør hvad.

Modstridende krav til arbejdet handler om, at det ikke er muligt for medarbejderne at indfri alle krav og forventninger. Det kan fx være, når ledelse, borgere, kunder eller samarbejdspartnere har forskellige ønsker til, hvordan en opgave skal løses.

Kilde: Arbejdstilsynet


Komplekst område

- Det er et utroligt komplekst område, for vi kan som mennesker ikke håndtere sådan nogle situationer på samme måde alle sammen. Man skal i den enkelte situation kunne vurdere, hvad der er behov for i forhold til både at forebygge og håndtere, at kravene i arbejdet fx bliver en sundhedsmæssig risiko, og det kan være svært, fastslår kontorchef Inger Sandgrav fra Arbejdstilsynets kontor for Psykisk arbejdsmiljø og Sygefravær, der står bag vejledningen.

- Vi kan ikke fx inden for velfærdsfagene helt fjerne de uklare og modstridende krav i arbejdet, og det er i mange tilfælde hverken ønskeligt eller muligt. Det uklare og modstridende kan nemlig også være det, som virker motiverende for ansatte, fordi det er det, der gør arbejdet spændende og giver plads til indflydelse, faglige vurderinger og udvikling. Det væsentlige er, at uklare krav og modstridende krav ikke må udgøre en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, fortsætter hun.

En fælles indsats

At forebygge stress som følge af uklare og modstridende krav kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, bl.a. gennem arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Det er afgørende, at der er et godt samarbejde, og at I har en tæt dialog om de problemer, der kan være i arbejdet. Fx om hvad der kan være årsag til problemerne, og hvordan I bedst kan løse dem.

Arbejdsgiveren har ifølge Arbejdsmiljøloven pligt til at handle, før medarbejderne bliver syge, og før der opstår en sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko. Og her er der konkret hjælp at hente i vejledningen. Arbejdstilsynet peger fx på tre vigtige tiltag, som ledelsen kan iværksætte i samarbejde med medarbejderne:

  1. Afklar løbende med dine medarbejdere, hvilke krav og ønsker der er til deres arbejde, og hvilke opgaver de skal prioritere.
  2. Afstem også forventninger med borgere/kunder, så ledelse, medarbejdere og borgere/kunder alle har de samme forventninger til medarbejdernes arbejde.
  3. Sørg for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige støtte og indflydelse til at håndtere det uklare og dilemmafyldte.

Flere vejledninger om psykisk arbejdsmiljø

Vejledningen om uklare krav og modstridende krav i arbejdet er den anden vejledning om psykisk arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet har lavet i kølvandet på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, der trådte i kraft 1. november 2020.

Vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet 

I september 2021 blev den første vejledning offentliggjort. Den handlede om stor arbejdsmængde og tidspres, og inden sommer i år kommer den tredje vejledning, som har fokus på høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

Der findes også AT-vejledninger om hhv. vold og krænkende handlinger. Du finder vejledningerne her:

Lettere at tale om psykisk arbejdsmiljø

- Stress er et meget tydeligt symptom i samfundet, og arbejdspladserne vil gerne undgå, at medarbejderne bliver syge af stress. Derfor er forebyggelse af stress en rød tråd i alle tre AT-vejledninger, forklarer Inger Sandgrav og uddyber:

- Vi oplever, at både vejledninger og bekendtgørelsen har givet arbejdspladserne mere sprog i forhold til risikofaktorerne inden for psykisk arbejdsmiljø. Det er blevet lettere at tale om psykisk arbejdsmiljø, og det er også de tilbagemeldinger, vi får fra vores tilsynsførende, når de har været ude på arbejdspladserne, siger Inger Sandgrav.

Se bekendtgørelsen her

Forprojekt om uklare krav og modstridende krav

BFA har siden 2022 været i gang med et forprojekt, hvor vi undersøger uklare krav og modstridende krav i arbejdslivet og deres betydning for arbejdsmiljøet. Projektet skal sætte os i stand til at understøtte arbejdspladser i at skabe klarhed i arbejdet for at kunne styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om krav i arbejdet

Få hjælp til en forebyggende indsats

BFA har etableret et besøgsteam, der kan hjælpe udvalgte arbejdspladser med at sætte det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i system. 

Læs mere om besøgsteamets indsats og kontakt os for et evt. indledende møde.


Senest revideret den 9. marts 2023