Vejledning: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker og om relevante forebyggende tiltag.

Find vejledningen her
4 gode råd til at forebygge belastende situationer med høje følelsesmæssige krav

En ny AT-vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker opfordrer arbejdspladser til at holde et løbende og kontinuerligt fokus, når de arbejder med at forebygge og og imødekomme høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Læs artiklen her
Flip-flap 'Følelser'
Hent den her
Del: - -

Materialer og redskaber

Følelser har en betydning for opgaveløsning og samarbejde, ligesom arbejdet har en følelsesmæssig betydning for de ansatte.

Sæt fokus på følelser i arbejdslivet

Når det gælder arbejdet med mennesker, er der en særlig risiko for, at medarbejderne bliver udsat for høje følelsesmæssige krav – dvs. man som medarbejder skal rumme mange oplevelser og følelser. BFA Velfærd og Offentlig Administration har udarbejdet forskellige materialer i form af podcasts, øvelser og metoder der kan
understøtte at man får et mere bevidst forhold til følelser på arbejde.

Overblik over materialerne

Nogle af materialerne formidler viden, andre er øvelser, der enten træner jer i at sætte ord på følelser, træner fortolkning og håndtering af følelser, eller som I kan bruge i fællesskab på arbejdspladsen til at støtte hinanden fagligt og socialt.

Herunder kan du hente de enkelte materialer og redskaber i form af podcastserie, videomateriale og alle publikationerne til Følelser på job. 

Podcastserie og videoer til 'Følelser på job'

Hør podcastserien: Følelser på job

Se tilknyttede videoer til materialet her


Senest revideret den 06. juni 2023