Krænkende handlinger af seksuel karakter

I dette inspirationshæfte har vi samlet konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen.

Hent hæftet her
Flip-flap 'Krænkende handlinger'
Hent den her

Vil du vide mere?

Sæt gang i dialogen om krænkende handlinger af seksuel karakter med en film eller søg inspiration fra andre værktøjer.

Se film og start dialogen

BFA for service, turisme og jord til bord har udviklet fire film med den fælles titel ”Snerperi eller sexchikane?”. Filmene viser fire situationer fra henholdsvis et fængsel, et hotel, en cafe og fra militæret. Til filmene hører en række spørgsmål.

Gå til film og dialogmateriale

Tag fat i dilemmaerne

I har mulighed for at sætte gang i dialogen med dilemmakort. Kortene er udviklet ud fra konkrete situationer, som medarbejdere har fortalt om, og er udviklet i forbindelse med et forskningsprojekt: ”Seksuel chikane i omsorgsarbejdet”.

Hent dilemmakortene her

Hent inspiration fra andre værktøjer

Forebyg konflikter og vold. 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. November 2012.

Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning. 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Juni 2014.

Kom volden i forkøbet. 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. September 2012.

Et godt psykisk arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane. 
Arbejdstilsynet, december 2015.

Seksuel opmærksomhed fra borgere - Guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet
M.B.D. Nielsen, S. Kjær, A.P. Folker, I.E.H. Madsen & P.T. Aldrich. 2018. COWI, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og NIRAS, 2018.

Projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS, fortæller om en ny guide, der kan hjælpe arbejdspladser og medarbejdere med at håndtere seksuel opmærksomhed fra borgere. Guiden er målrettet social- og sundhedsområdet. Videoproduktion: Anne-Mette Holm

Seksualitet på dagsordenen. En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse
H. Holmskov og A. Skov. Socialstyrelsen, 2012.

Seksuel chikane på arbejdspladsen: Faglige, politiske og retlige spor. 
A. Borchorst & L.R. Augustin. Aalborg Universitetsforlag, 2017.Fagbladet FOA. Nr. 03, 2014.

KAMPAGNE OM SEKSUEL CHIKANE

Læs om kampagnen 'Hvor går grænsen?', som sætter fokus på hvordan man kan forebygge seksuel chikane.

 

Læs mere om kampagnen

Senest revideret den 25. august 2020