Flip-flap til 'Anerkendende øvelser'
Hent den her
Flip-flap 'Sociale styrker'
Hent den her

Sæt den gode historie på dagsordenen

Hvordan et møde indledes, har stor betydning for resten af mødets forløb. Det er tankegangen bag denne øvelse, hvor I hver gang begynder jeres daglige eller ugentlige møder med en god historie om, hvordan en af jer har oplevet et godt kollegialt samarbejde.

Formålet med øvelsen er at skabe større åbenhed, glæde og tryghed i personalegruppen. For den fælles anerkendelse giver ikke blot mere energi til selve mødet, men også til det daglige arbejde. Efter at have fortalt og hørt mange historier, bliver I også mere opmærksomme på, hvad der virker godt i jeres samarbejde.

Øvelsen tager under ti minutter hver gang: cirka tre minutter at fortælle historien og fem minutter til at lære af den. Det er vigtigt, at den gode historie er første punkt på dagsordenen.

Download "Sæt den gode historie på dagsordenen"


Senest revideret den 11. marts 2021