Hæftet går tæt på tre ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital.

Hent hæftet her

Dette hæfte er skrevet til alle på uddannelsesområdet, der gerne vil vide mere om, hvad social kapital er, og hvordan man kan arbejde med den i praksis.

Hent hæftet her
Del: - -

Antropologisk baggrund

Kulturen og relationerne på arbejdspladserne har fået ekstra fokus i tidligere BAR SoSus kulturprojekt om social kapital. Foruden udviklingen de mange værktøjer, der skal bruges af virksomhederne til at arbejde med social kapital, er der nemlig også gennemført et antropologisk studie, der giver forklaringer på de kulturelle dynamikker, der ligger bag arbejdspladsernes sociale kapital.

Det er antropolog Tilde Rye Andersen fra konsulentvirksomheden TeamArbejdsliv i Valby, der har observeret og beskrevet de mange kulturelle mekanismer, mens hendes kolleger samt konsulenter fra Grontmij|Carl Bro og Task-Consult har arbejdet med at udvikle værktøjerne.

Hun har altså brugt sin tid til at se om bagved de tre centrale dimensioner, som arbejdspladsens sociale kapital er opbygget af: Samarbejdsevne, tillid og retfærdighed. 

Perspektivering

Metoden har sikret, at der hen over projektperioden er søgt efter konkrete og anvendelige svar på en række spørgsmål - som f.eks.: Hvad ved vi ikke om social kapital? Hvad mangler i fællesskabet og i arbejdet med kerneydelserne? Og hvor vil udviklingen på arbejdspladsen bevæge sig hen?

”Perspektiveringen tager sit udgangspunkt i nogle forholdsvis brede spørgsmål. Sammen med svarene har vi udkrystalliseret en helt konkret kulturel forståelse, der kan give kød og blod til de værktøjer, som er udviklet igennem projektperioden,” siger Tilde Rye Andersen.

Tilde Rye Andersen har igennem projektforløbet indsamlet viden om de begreber og ord, som medarbejderne knytter til de tre centrale dimensioner i social kapital. Hun har set på, hvordan forklaringerne forandres over tid, ligesom hun har fokuseret på arbejdspladsens meningsstrukturer og forholdene for det tværfaglige samarbejde:

”Kulturen skabes i hverdagen af dem, som lever i den. Det samme gælder den sociale kapital. Derfor er det for mig som antropolog interessant at se på, hvordan man i fællesskab formulerer sig omkring alt det, man foretager sig i virksomheden. Og det er bestemt ikke ualmindeligt, at formuleringer kan være med til at skabe begrænsninger. Derfor er hverdagen også nøglen til udvikling af den sociale kapital. Altså: Hvordan man opnår en følelse af tillid og retfærdighed og dermed en god samarbejdsevne i en virksomhed.”

ANDRE GODE LINKS

Fakta-ark om Social kapital
Læs fakta-arket fra NFA: "Social kapital – et afgørende element i ledelsen og organiseringen af danske virksomheder".

Rustet til forandringer?
Læs om, hvordan social kapital kan ruste arbejdspladsen til forandringer på NFA's hjemmeside.


Senest revideret den 25. august 2020