Hæftet går tæt på tre ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital.

Hent hæftet her

Dette hæfte er skrevet til alle på uddannelsesområdet, der gerne vil vide mere om, hvad social kapital er, og hvordan man kan arbejde med den i praksis.

Hent hæftet her
Del: - -

Om projektet

I Odense Kommune har en børnehave, en hjemmeplejeenhed samt 4 døgninstitutioner deltaget i projektet. På Bispebjerg Hospital har en akut hjerteafdeling og en medarbejderkantine deltaget.

En kommune, et hospital - 8 arbejdspladser

Det tidligere BAR Social & Sundhed projekt, som løb af stablen i 2009 og 2010, har omfattet 8 arbejdspladser. I Odense Kommune har en børnehave, en hjemmeplejeenhed samt 4 døgninstitutioner deltaget. På Bispebjerg Hospital har en akut hjerteafdeling og en medarbejderkantine deltaget.

På baggrund af konkrete erfaringer fra arbejdspladser fra Odense Kommune og på Bispebjerg Hospital udsprang 9 værktøjer, som ses her.

Lokal og central TRIO har samarbejdet

Vigtige aktører i projektet har været BAR Social & Sundheds strategiske målgrupper; den centrale TRIO, som er HR- og arbejdsmiljøkonsulenter og den lokale TRIO, som er den lokale leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant. 

Alle har deltaget i et kursus om social kapital, spørgeskemaundersøgelse og andre metoder. Den centrale TRIO har støttet den lokale TRIO i deres indsats samt stået for dialogmøder og lignende.

Eksterne konsulenter

Konsulenterne fra TeamArbejdsliv, Grontmij I Carl Bro, og Task-Consult har stået for projekter, herunder udvikling af metoder, uddannelse og sparring med de to trioer i projektforløbet.

ANDRE GODE LINKS

Fakta-ark om Social kapital
Læs fakta-arket fra NFA: "Social kapital – et afgørende element i ledelsen og organiseringen af danske virksomheder".

Rustet til forandringer?
Læs om, hvordan social kapital kan ruste arbejdspladsen til forandringer på NFA's hjemmeside.


Senest revideret den 25. august 2020