Katalog over materialer til inspiration
Katalog: Chikane, trusler og vold
Flip-flap 'Vold'
Hent den her
TOMMELFINGERREGLER

Undgå at:

 • Tale selv, styre samtalen
 • Fortælle om egne oplevelser
 • Bagatellisere
 • Analysere og forklare
 • Blive forlegen over følelser
 • Lade den voldsramte være alene
 • Bebrejde eller kritisere den voldsramte

Det er vigtigt at:

 • Lytte og lægge "skulder til"
 • Spørge til situationen
 • Være nærværende og drage omsorg
 • Acceptere alle følelser
Del: - -

Forslag til indhold i beredskabsplanen

Her er en række forslag til hvad jeres beredskabsplan kan indeholde.

Forslag til indhold i beredskabsplanen

 • Kollegial psykisk førstehjælp efter episoden
 • Orientering til arbejdsmiljørepræsentant og leder
 • Orientering på arbejdspladsen
 • Arbejdsmiljøgruppens opgaver
 • Opfølgning
 • Evaluering af handlingsplanen

Alle skal kende planen

Beredskabsplanen skal være kendt af alle medarbejdere (inklusiv elever, studerende i praktik og vikarer). Planen fungerer som en slags sikkerhedsnet for de ansatte. Man ved, at der bliver taget hånd om en når det er nødvendigt. Planen skal endvidere sikre, at der bliver fulgt op på episoden, at der uddrages læring af det hente, og at der iværksættes mulige tiltag med sigte på undgåelse i fremtiden. 

 

Guide til jeres beredskabsplan

Et beredskab er en systematisk plan for, hvordan I på arbejdspladsen/afdelingen handler ved voldsomme episoder og samler op på det efterfølgende. Den skal beskrive hvem, der gør hvad, hvis en medarbejder eller leder bliver udsat for trusler eller vold. Planen skal være kendt af alle medarbejdere – også vikarer, studerende og nye ansatte.

Hent guiden herANDRE GODE LINKS

PUF: Skab trivsel trods vold og trusler: Kursusdag om, hvordan MED- og arbejdsmiljø-organisationen kan gøre en indsats for at skabe trivsel trods vold og trusler.

Vold på Jobbet: Sektion om vold og trusler hos Arbejdstilsynet. 

Vold som udtryksform. Hjemmeside om forebyggelse af vold på offentlige arbejds-pladser, udviklet af Socialt Udviklingscenter.


Senest revideret den 26. marts 2020