Vejledning - Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø

Denne vejledning er lavet til dialogværktøjet 'Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø - kom hele vejen rundt'

Hent vejledningen her
Flip-flap 'Bæredygtigt arbejdsmiljø'
Hent den her
Del: - -

Bæredygtigt arbejdsmiljø - hvad er det

Et bæredygtigt arbejdsmiljø opbygger menneskelige ressourcer og styrker arbejdskapaciteten til gavn for alle: Samfundet, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Man kan også spørge: Giver vi en bedre arbejdskraft tilbage, end den vi fik?

BFA har sammen med ni arbejdspladser og projekthuset Aron udviklet et dialogværktøj, der kommer hele vejen rundt om arbejdsmiljøet. Det hjælper jer til at prioritere indsatsen inden for tre områder: Udvikling, fastholdelse og rummelighed.

Hør Jeppe Dørup, lærer og Tillidsrepræsentant på Nyborg Heldagsskole, fortælle om, hvordan de har brugt værktøjet på arbejdspladsen.

Hør Hanne Christensen, Direktør i projekthuset Aron fortælle om hvad værktøjet kan bidrage med i arbejdsmiljøarbejdet.

Dialogværktøjet - Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø

Formålet med dialogværktøjet er at se på det positive aftryk, som en arbejdsplads kan give: Giver vi en bedre arbejdskraft tilbage end den vi fik? Dialogværktøjet giver inspiration til refleksion af det arbejde I historisk har gjort på arbejdsmiljøområdet og finde områder, hvor I måske har brug for at sætte barren højere.

Læs mere og hent dialogværktøjet her.

Prøv den digitale version her.

Netværket bag værktøjet

Ni arbejdspladser har været med i POP-up netværket. De har prøvet dialogværktøjet af, så BFA har fået feedback og bagefter tilpasset materialet. Mange personalegrupper, MED-udvalg, TRIO’er og brancheforeninger har efterfølgende prøvet det af.

Læs mere om netværket her

Læs mere om erfaringer her


Inspiration til det opfølgende arbejde

Når I har brugt med dialogværktøjet, har I prioriteret, hvilke indsatser I skal arbejde videre med. I kan finde inspiration og forslag til metoder for jeres opfølgning inden for hver af de tre områder: Udvikling, rummelighed og fastholdelse.

Udvikling til gavn for alle

Individuelle kompetenceløft og en samlet udvikling af teams og afdelinger er medvirkende til at øge trivslen og er et vigtigt element i bæredygtigt arbejdsmiljø. Ved at udvikle ledere, medarbejdere og organisationer gives et løft til et mere bæredygtigt samfund.

Få inspiration til mere udvikling her.

En rummelig arbejdsplads

Rummelighed er også en personalesammensætning, der afspejler befolkningssammensætningen, både i forhold til etnisk sammensætning, køns- og aldersfordeling. Hvis organisationen vælger at arbejde aktivt med rummelighed, skal det blandt andet afspejles i personalepolitikkerne. Vil det styrke arbejdspladsen at udvikle en større rummelighed? Er der begrænsninger som følge af kerneopgavens karakter eller i de fysiske rammer? Hvad kan vi gøre for at skabe en større rummelighed?  Er der kollegaer, der har brug for støtte?

Få inspiration til mere rummelighed her.

Veje til bedre fastholdelse

Der er mange positive effekter af at arbejde med fastholdelse f.eks. færre udskiftninger i personalegruppen. Få udskiftninger kan medvirke til en stabil løsning af kerneopgaven. Ofte er det forbundet med øgede omkostninger at skifte personale, da der måske både skal være vikardækning i en periode, der er tab viden og erfaring, og det kræver ressourcer at lære nyt personale op. Endelig opleves stabil personalesammensætning som positivt for borgere, brugere og kollegaer.

Få inspiration til mere fastholdelse her.


Senest revideret den 22. februar 2021