Vejledning - Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø

Denne vejledning er lavet til dialogværktøjet 'Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø - kom hele vejen rundt'

Hent vejledningen her
Flip-flap 'Bæredygtigt arbejdsmiljø'
Hent den her
Del: - -

Veje til bedre fastholdelse

På denne side er listet en række midler, der kan medvirke til at skabe god trivsel og gode forhold på arbejdspladsen.

Styrk trivsel

Omsorgssamtaler

Omsorgssamtaler kan være et vigtigt middel til at sikre et bæredygtigt arbejdsmiljø. Samtalerne skal struktureres og afholdes planmæssigt. Og der skal være klare regler for, hvem der indkalder, og hvordan vi sikrer opfølgning. Brug gerne MUS-samtalen til at afdække, om der er et behov for omsorgssamtaler for den enkelte.

Nærværsfaktorer 

I arbejdet med nærvær er der fokus på, hvordan I har det på arbejdet. Her arbejder man med nærvær fremfor fravær og afdækker hvilke faktorer, der kan sikre, at I trives og dermed, at I er tilstede på jobbet. Blandt nærværsfaktorer hører blandt andet, at det er acceptabelt at møde op på arbejdet, selvom om man ikke er på toppen, at man har en god kommunikation og hjælper hinanden.

Åben og retfærdig organisering af arbejdet

En god organisering af arbejdet er kernen i god trivsel i organisationen. Der skal være åbenhed og gennemsigtighed om opgavefordelingen, og fordelingen skal opleves retfærdig. Drøftelserne skal tage udgangspunkt i løsning af kerneopgaven og fordeling af kan- og skal-opgaver.

Du kan finde gode værktøjer om organisering af arbejdet her.

Bedre fysisk sundhed

Håndtering af fysisk belastning

Der kan opstå situationer og perioder, hvor de ansatte har behov for fysisk aflastning. Hvad kan I gøre for at håndtere det, og har I mulighed for at tilføre ressourcer og hjælpemidler, så I kan imødekomme skader og slid? Det er bare nogle af de emner, der kan indgå i drøftelsen om, hvorvidt arbejdspladsen opfylder målsætningen om at optimere den fysiske arbejdsevne.

Sundhedsfremmende tiltag

Hvilke muligheder har I for at støtte op om, at medarbejderne har et sundt og godt helbred. Heri kan indgå f.eks. rygestopkurser, fordelagtige priser eller adgang til træningsfaciliteter eller en kultur, hvor det er helt almindeligt at lave f.eks. strækøvelser i arbejdstiden. 

Tilgang til teknologien

Den teknologiske udvikling er blandt andet med til at sikre, at mængden af hårdt fysisk arbejde bliver nedbragt. Men hvordan arbejder I med det struktureret? Vedligeholder I ny viden om aflastende teknologier, og har I en systematisk tilgang i forhold til forbedring af de fysiske forhold? 

Gode forhold til at sikre den fysiske arbejdsevne og undgå skader og slid er ”klassiske” arbejdsmiljøindsatser.

Find mere inspiration her.

Hav det godt på jobbet

Stop konflikter på arbejdspladsen

Konflikter og mobning kan forebygges ved blandt andet at tale åbent om det. Italesættelsen kan f.eks. ske ved, at organisationen udvikler og implementerer en konflikt- og mobbepolitik og ved at uddanne ledere og mellemledere til at håndtere og handle på situationer med konflikter og mobning. 

Find inspiration til forebyggelse af konflikter og mobning her. 

Forebyggelse af vold 

Det er muligt at forebygge vold ved at iværksætte en række tiltag. Det kan f.eks. være, at I tilrettelægger opgaverne på en måde, så det mindsker risikoen for, at der kan udvikles voldelige episoder. Men det forudsætter, at I taler om risikoen for vold, og at I er fælles om at dæmme op for risikoen. 

Der findes mange værktøjer til at forebygge både trusler og konflikter.

Læs mere om strategier for forebyggelse af trusler og vold her.

Undgå stress

En del mennesker sygemeldes i kortere eller længere perioder på grund af stress, og derfor er det af afgørende betydning, at den enkelte organisation forebygger stress. Forebyg med fokus på kerneopgaven og de professionelle relationer på arbejdet. Stress er et af de områder, hvor der er forsket og udviklet mange metoder f.eks. til at prioritere, forbedre samarbejdet og skabe synlighed om lederens opgaver. Som et led i at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø er der god hjælp at hente, når det gælder stress.

Find stressværktøjer her.

Godt tilbage på job

Når sygemeldte og specielt langtidssygemeldte skal tilbage på job, er det vigtigt, at der er en åben dialog om kollegaens tilbagevenden. Skal der tages særlige hensyn, og hvilken indvirkning og betydning har det for andre? For lederen ligger der en opgave i at balancere mellem hensynet til den enkelte og hensynet til gruppen. Hvordan skal informationen doseres, og hvordan håndterer I behovet for diskretion i forhold til den sygemeldte?

Find inspiration til den gode tilbagevenden her.

Livsfasepolitik og seniorpolitik

En livsfasepolitik rummer mulighed for ansættelse uanset, hvor den enkelte befinder sig i sit liv, ligesom arbejdspladsen rummer mulighed for at tilpasse stillinger og opgaver til den enkelte ansatte. Konkret betyder det, at der skal være plads til både den ambitiøse, der er villig til at yde en ekstra indsats og lægge mange kræfter i dagligdagen, og der skal være plads til de unge forældre med behov f.eks. kortere dage, akutte fraværsdage og fleksibel arbejdstid. 

Find anledning til at tale om, hvordan I kan arbejde med livsfaser og tage hensyn til forskellige behov, f.eks. hos seniorer og nye på arbejdsmarkedet. Spørgsmålene handler også om nye tendenser, hvor flere og flere har en løsere tilknytning, er kortere tid på arbejdspladsen eller ikke er så meget fysisk tilstede.

Se, hvordan I selv kan holde en workshop: ”Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat”


Senest revideret den 1. marts 2022