Vejledning - Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø

Denne vejledning er lavet til dialogværktøjet 'Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø - kom hele vejen rundt'

Hent vejledningen her
Flip-flap 'Bæredygtigt arbejdsmiljø'
Hent den her
Del: - -

Netværket bag værktøjet

Ni arbejdspladser har været med i POP-up netværket. De har afprøvet dialogværktøjet og bidraget med erfaringer og feedback til dialogværktøjet, som nu er færdigudviklet.

Arbejdspladser har haft mulighed for at arbejde med det dialogværktøj, som BFA har været i gang med at udvikle om bæredygtigt arbejdsmiljø. De har deltaget i to netværksmøder, hvor de har mødt andre, der også har valgt denne indsats som en del af arbejdsmiljøarbejdet i efteråret 2017. 

POP-up betyder, at det er et netværk, som startede i september 2017 og sluttede igen i november 2017. Det så at sige popper op, så de i den periode har kunne få mulighed for at dykke ned i arbejdsmiljøarbejdet i et bredere perspektiv. I netværket blev de introduceret til et dialogværktøj og arbejdspladserne er blevet guidet til, hvordan de kunne bruge det i praksis.

Netværket er afsluttet den 16. november 2017, hvor arbejdspladserne har delt erfaringer og ideer til at arbejde mere med bæredygtigt arbejdsmiljø og har givet input til, hvordan værktøjet kunne forbedres yderligere. Dialogværktøjet er nu færdigudviklet.

Læs mere og hent alt materialet omkring dialogværktøjet her.

Hvem var med i netværket?

Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, TR, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, repræsentanter fra HMU/MED. Hver organisation har kunne deltage med 2-4 personer, hvor både medarbejderniveauet og lederniveauet er repræsenteret. Det har været arbejdspladser fra primært social- og sundhedsområdet, som netværket har rettet sig mod.

Her kan du se, hvem der var med i netværket.

Tak til arbejdspladserne

Stor tak til disse ni arbejdspladser, som har afprøvet dialogværktøjet i efteråret 2017 og bidraget med erfaringer og feedback til dialogværktøjet:

Regionshospitalet Nordjylland, Trillingeklubberne, Parkvænget Center for Social og Service, HR Region Midtjylland, Nyborg Heldagsskole, Klinisk Mikrobiologisk Afd., Herlev Hospital, Psykiatrien Region Hovedstaden, OK Fonden, Borgercenter Nord og Aarhus Kommune.


Netværksmøde

Her er lidt billeder fra det første møde med netværket i København.

Fotograf: Philip Davali


Senest revideret den 26. marts 2020