Del: - -

For og imod knive i "snor"

Askegårdens knive er blevet sat fast med stålwire efter et knivoverfald sidste år.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Skal knivene i fælleskøkkenet låses inde og gøres fast med stålwire? Det er der ikke noget entydigt svar på. På Askegården ved Randers blev en medarbejder stukket ned af en beboer med en køkkenkniv sidste efterår.

Det har afstedkommet en langstrakt debat på ikke blot Askegården, men også på naboinstitutionen. På Askegården er svaret blevet et ja – knivene skal ”i snor”, men det er ikke uden betænkninger.

Askegården huser otte udviklingshæmmede voksne. De fleste har en voldsdom i bagagen.

Knivene er blevet et synligt våben

- Vi har diskuteret det meget, og det er en svær balance. På den ene side er vi ude over, at en beboer pludselig i affekt bruger en kniv mod personalet. På den anden side er det nu blevet meget synligt for beboerne, at knivene kan bruges til at true med, siger afdelingsleder Allan Borresen.

Selve episoden fra sidste år afstedkom et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Derfor lukkede institutionen køkkenet, og der har siden været mange debatter om, hvordan køkkenet skulle bruges rent pædagogisk, men også om sikkerheden i køkkenet.

Personalet har været dybt berørt af overfaldet. Nogle går til psykolog og én har sagt op. Det har taget tid at genskabe trygheden og få åbnet op for en ærlig og konstruktiv dialog.

Flere modeller er diskuteret, og først til september – 10 mdr. efter overfaldet – bliver køkkenet åbnet igen.

Læs også om Askegården vurderer risikoen systematisk.

Alene dét, at køkkenet har været lukket, har gjort knivene interessante for beboerne, og det kan personalet mærke.

- De har fundet ud af, at kniven er farlig, så vi oplever, at de truer med at få fat i en kniv og bruge den. Det er en måde at få opmærksomhed på, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Karin Larsen.

Det vigtigste redskab er pædagogikken

Beboerne kan sagtens få fat i en kniv, hvis de vil – også selvom køkkenets knive er låst inde. De kan for eksempel gå ud og købe en i det nærliggende shoppingcenter. Beboerne er dog karakteriserede ved at handle impulsivt. De færreste evner at planlægge et overfald.

- Vi oplever ikke mange alvorlige trusler, og vores vigtigste redskab er pædagogikken. Stålwire i knivene er i høj grad for at tilgodese et behov hos nogle medarbejdere for at føle sig sikre. Vi kan aldrig sikre os fuldstændig. Kogende vand og glasskår kan være lige så farlige, forklarer Allan Borresen.

En tidligere episode med trusler i køkkenet betød, at de fjernede en haspe på yderdøren og lavede en åbning i en indervæg, så man altid vil kunne komme væk. Det er også en væsentlig sikkerhedsfaktor, som måske er vigtigere end at låse knivene fast.

100 meter fra Askegården ligger dagtilbuddet Gården, hvor Askegårdens beboere er i dagtimerne. Her er knivene låst inde, men ikke i wire.

Frivillig aftale om at låse knive inde

Beboerne på Askegården har også deres egne køkkener, men der er kun én, der selv laver mad og har knive. Arbejdstilsynet krævede, at Askegården også skulle lave en politik for knive i de private boliger, og det har været en udfordring i sig selv, fordi det konflikter med serviceloven.

- Vi har løst det ved at lave en frivillig aftale med vores beboer om, at hans knive er låst inde, når vi er der, fortæller Allan Borresen.

FOREBYG VOLD PÅ BOTILBUD

Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer til botilbud samt boformer for hjemløse.

Læs retninglinjerne her

MODTAG NYHEDER FRA VOLD SOM UDTRYKSFORM

voldsomudtryksform.dk kan du finde nyheder om voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

Projekt Vold som Udtryksform arbejder med at forebygge vold og trusler på arbejdspladser på primært social- og sundhedsområdet.

Vold som Udtryksform:

  • formidler viden om voldsforebyggelse fra forskning og praksis
  • udvikler metoder og redskaber til at forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder
  • understøtter og inspirerer arbejdspladser til at igangsætte, kvalificere og vedligeholde voldsforebyggende arbejde.
  • leverer faglig viden, sparring, rådgivning og inspiration til en række aktører og organisationer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet på voldsomudtryksform.dk

GIV VOLDEN EN SKALLE

 

Tre film med vejledning og inspiration til dialogen på en temadag om vold. Fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere og se videoerne her

Senest revideret den 26. marts 2020