Grib ind – overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

Dialogværktøjet har fokus på vidners mulighed for at gribe ind og sige fra i situationer, der kan være krænkende.

Hent dialogværktøjet her
Flip-flap 'Krænkende handlinger'
Hent den her
Del: - -

4 dialogværktøjer om krænkende handlinger af seksuel karakter

Hent inspiration fra de fire dialogværktøjer til at bryde tabuet, forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter.

Du kan hente hele dialogværktøjet og dialogkort "Krænkende handlinger af seksuel karakter" her

Dialogværktøj 1: Retningslinjer, beredskab og instruktion 

Formål: Dette værktøj leder jer igennem de vigtigste spørgsmål, når I skal finde frem til de retningslinjer og den beredskabsplan og instruktion, der passer til arbejdspladsen. Værktøjet hjælper jer frem til handlingsorienterede svar og handler om uønsket seksuel opmærksomhed fra leder, kollegaer, underordnede samt fra borgere og pårørende eller andre, man kommer i kontakt med på arbejdet.

Hent dialogværktøj 1 her 

Trivselsaftaler

Jeres retningslinjer er med til at sikre, at arbejdspladsen er i stand til at hjælpe, så alle ved hvad man gør, når uønskede situationer opstår.

Parterne på det offentlige arbejdsmarked indgik i 2008 den såkaldte Trivselsaftale. Aftalen handler bl.a. om, at arbejdspladsens MED-system skal aftale retningslinjer for arbejdspladsens indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer med vold, mobning og (seksuel) chikane. Brug derfor jeres lokale retningslinjer som afsæt.

Find de forskellige trivselsaftaler her:

Dialogværktøj 2: Bryd tabuet - få gang i dialogen

Formål: Uønsket seksuel opmærksomhed er et vanskeligt emne at tage fat på. Det er ofte tabubelagt, hvilket gør det svært for den enkelte at sige fra og søge hjælp. Dette værktøj hjælper jer til at få øje på jeres tabuer og omfatter uønsket seksuel opmærksomhed fra leder, kolleger og underordnede. Den sidste del af værktøjet har fokus på uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere, pårørende eller andre, man kommer i kontakt med på arbejdet. 

Hent dialogværktøj 2 her

Hent dialogkortene fra værktøj 2 klar til print her.

Dialogværktøj 3: Linjeøvelse – ideer til løsninger

Formål: Mange arbejdspladser er usikre på, hvad de skal gøre, når APV’en viser, at der er uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Dette værktøj inddrager alle og er en hjælp til at skabe løsninger. Værktøjet handler om uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere, pårørende eller andre, man kommer i kontakt med på arbejdet.

Hent dialogværktøj 3 her

Dialogværktøj 4: Gå på opdagelsesrejse – fysiske rammer

Formål: De fysiske rammer spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere. Dette værktøj hjælper arbejdspladsen med at kortlægge, hvordan de fysiske rammer fremmer og hæmmer en god forebyggelse og håndtering
af uønsket seksuel opmærksomhed. Værktøjet kan bruges som en del af opfølgningen på APV’en.

Hent dialogværktøj 4 her 


Seks cases

Læs om, hvordan seks arbejdspladser har arbejdet på at løse konflikter, der drejer sig om vold, mobning og chikane. De seks cases sætter spot på vidt forskellige problematikker og giver inspiration til jer, der gerne vil forebygge lignende problemer på jeres arbejdsplads 

Stop vold

 

Læs de seks cases: Stop vold,
mobning og chikane

 

 

KAMPAGNE OM SEKSUEL CHIKANE

Læs om kampagnen 'Hvor går grænsen?', som sætter fokus på hvordan man kan forebygge seksuel chikane.

 

Læs mere om kampagnen

Senest revideret den 17. januar 2024