Psykisk APV+

Psykisk APV+ er en række anbefalinger, som bygger på erfaringerne fra arbejdspladser, hvor det er lykkedes både at styrke det psykiske arbejdsmiljø og udvikle andre dele af opgaveløsningen i forbindelse med APV.