Psykisk APV+

Publikationen henvender sig til alle, der har ansvar for at designe og drive APV-processen eller fungerer som rådgivere og hjælpere i sådanne processer.

Hent hæftet her
Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Del: - -

Gå foran som leder

Det er afgørende for en effektfuld APV-indsats, at ledelsen tydeligt engagerer sig i opgaven. Lederen skal sørge for en god ramme om arbejdsmiljøarbejdet og i både ord og handling vise, at det er en opgave, der prioriteres.

APV med "de andre"

I Billund Kommune  valgte Dagplejecenteret efter strukturreformen at gennemføre en dialogbaseret APV med blandede grupper af ansatte fra de to sammenlagte kommuner. På den måde fik man på én gang udarbejdet sin APV og samtidig skabt et gensidigt kendskab til "de andre" samt opbygget en fælles forståelse af såvel samarbejde som arbejdsmiljø. Senere førte processen til en indsats for at udvikle en stærkere social kapital.

Støtte fra chefens chef

Det er også vigtigt, at de højere ledelsesniveauer kender deres ansvar og muligheder i arbejdsmiljøindsatsen. Eksempelvis kan en APV's konstatering af et dårligt psykisk arbejdsmiljø være så overvældende for en leder, at der er behov for sparring og støtte. Vuggestuen Firkløverens historie viser, hvordan det på blot to år lykkes en lokal leder med støtte fra egen chef at vende en dårlig trivselsmåling til en fremragende.

Læs mere om at tage ledelsesansvar:

08 Anbefaling3 gå foran

Senest revideret den 25. august 2020