Psykisk APV+

Publikationen henvender sig til alle, der har ansvar for at designe og drive APV-processen eller fungerer som rådgivere og hjælpere i sådanne processer.

Hent hæftet her
Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Involver medarbejderne rigtigt

Ingen udvikling af opgaveløsningen eller det psykiske arbejdsmiljø kan lykkes uden at involvere medarbejderne aktivt. Dels er det ofte dem, der bedst ved, hvor skoen trykker, dels skal de få løsningerne til at virke i praksis.

Involvering lokalt og i MED

På Hammel Neurocenter  har man gennem mere end ti år opbygget en stærk tradition for dialog og åbenhed om det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderinvolveringen spænder lige fra den grundlæggende organisering af arbejdet til, hvordan man kan løse dagligdagens udfordringer i arbejdsmiljøet.

Tidligere foregik også selve APV-processen primært i dialogform på personalemøder. I dag drøftes APV-resultater lokalt på centerets enkelte afsnit, mens medarbejdernes indflydelse på mere generelle temaer især foregår via det fælles MED-udvalg.

Fokus på ekstraordinære belastninger

I Slagelse Kommune har repræsentanter for ældreplejen været med til at udvikle et supplerende APV-værktøj til at vurdere risikofaktorer ved arbejdet i de hjem, hvor forholdene er særligt belastende. Udviklingen af redskabet har kastet lys over en række ekstraordinære belastninger i dette arbejde. Med APV-redskabet er der nu skabt et bedre grundlag for at involvere de enkelte plejehjem og hjemmeplejeenheder – og dermed for at styrke dialogen om det psykiske arbejdsmiljø helt tæt på den daglige opgaveløsning.

De supplerende APV-redskaber:

SlagelseSlagelse Kommune: Hør områdeleder Pernille Bo Pedersen og AMR Gitte Kokholm Hinrichsen fortælle om, hvordan der kan skabes mere tryghed i medarbejdernes arbejdsdag.

Læs mere om at involvere medarbejderne rigtigt:

08 Anbefaling4 involver medarb

Senest revideret den 25. august 2020