Psykisk APV+

Publikationen henvender sig til alle, der har ansvar for at designe og drive APV-processen eller fungerer som rådgivere og hjælpere i sådanne processer.

Hent hæftet her
Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Del: - -

Opsøg hjælp og inspiration fra andre

Det har hjulpet mange arbejdspladser at tilkalde kompetent bistand udefra til særlige aspekter af APV-forløbet - fx facilitering, lederudvikling eller forankring.

Ledercoaching på tværs af hospitaler

På Glostrup Hospital fik man inspiration udefra på to måder. For det første udnyttede man en ekstern konsulent med insiderviden om forholdene på arbejdspladsen til at åbne medarbejdernes ører for den hårde indbyrdes omgangstone, der havde udviklet sig. 

For det andet indgik afdelingen i et fælles projekt om ledercoaching og kompetenceudvikling med portørerne på et andet af regionens hospitaler. På den måde kunne parterne både pulje deres arbejdsmiljøressourcer og spejle sig i hinandens erfaringer.

GlostrupGlostrup Hospital: På Glostrup Hospital har portørerne fået bugt med et grimt sprogbrug og mobning, hvilket er erstattet med stor trivsel og samarbejde.

Læs mere om at opsøge hjælp og inspitation fra andre:

08 Anbefaling5 inspiration og hjælp

Senest revideret den 25. august 2020