Erfaringer fra forskellige arbejdspladser

Læs hvad andre arbejdspladser, MED-udvalg, TRIO'er og fagforeninger har fået ud af at bruge dialogværktøjet 'Veje til Bæredygtigt Arbejdsmiljø'. Tre artikler er tematiske - de øvrige er eksempler fra konkrete arbejdspladser og organisationer.