TEMA: Få bred opbakning til et bæredygtigt arbejdsmiljø

Hele organisationen skal ville det, hvis man skal have succes med bæredygtigt arbejdsmiljø.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Bæredygtigt arbejdsmiljø er ikke bare en opgave for arbejdsmiljøorganisationen.

Det handler blandt andet også om strategisk rekruttering og efteruddannelse, om at give plads til forskellighed og fordele arbejdet hensigtsmæssigt både på kort og på langt sigt. Opgaver, der traditionelt ligger hos ledelsen og en evt. HR-afdeling, og som også kræver noget af den enkelte medarbejder.

Derfor skal hele organisationen bakke op, hvis man skal have succes med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø. Det er noget, man skal ville og have ressourcer til fra top til bund.

Målet er, at alle medarbejdere oplever at kunne gå hjem med samme eller bedre energi, kompetencer og helbred, som da de kom på arbejdet. Eller sagt på en anden måde: At arbejdspladsen giver en bedre arbejdskraft tilbage, end den de fik.

Læs mere om, hvad bæredygtigt arbejdsmiljø er.

Ni virksomheder har testet et dialogværktøj

BrancheFællesskabet Arbejdsmiljø Offentlig Velfærd og Administration (BFA) udviklede i 2017 et dialogværktøj til at sætte bæredygtigt arbejdsmiljø på dagsordenen, og ni arbejdspladser prøvede det af.

Fælles for de arbejdspladser, der har prøvet det med succes, er, at de har haft eller hurtigt har fået bred opbakning til det derhjemme.

Forventningsafstemt med leder og værdier

En af de deltagere, som har oplevet det som en succes, er udviklingskonsulent Lone Haagensen fra OK Fonden, der bl.a. driver plejehjem og psykiatriske bosteder. Lone Haagensen deltog i sin rolle som arbejdsmiljørepræsentant for hovedkontoret med omkring 50 ansatte. 

Allerede inden afstemte hun forventningerne med ledelsen. Hun slog blandt andet på, at det er i overensstemmelse med OK Fondens værdier, der blandt andet handler om at kunne leve livet hele livet og give plads til forskellighed og ligeværdigt samarbejde.

- Det vi siger, gør og syner skal hænge sammen. Det er så flot at have værdierne hængende på væggen eller hjemmesiden, men det giver jeg ikke meget for, hvis ikke det er en del af hverdagen, fortæller Lone Haagensen.

Efter, at hun har testet dialogværktøjet i arbejdsmiljøudvalget, har OK Fonden besluttet, at alle medarbejderne på kontoret skal arbejde videre med de temaer, der har at gøre med udvikling og fastholdelse af medarbejdere.

- Vi har simpelthen indarbejdet temaer fra dialogværktøjet i vores APV, så vi er sikre på, at vi kommer til at arbejde videre i den rigtige retning, siger Lone Haagensen.

Sæt kroner og øre på udbyttet

Sikkerhedsleder Marianne Astorp fra Regionshospital Nordjylland deltog i projektet med både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Hun mener, det er vigtigt at sætte tid og rum af til at arbejde med et nyt tiltag som bæredygtigt arbejdsmiljø.

- Og hvordan får man så ledelsen til at bevilge ressourcerne til det? Det gør man ved at sætte kroner og øre på, så også de budgetansvarlige kan forstå det. Det handler om at sandsynliggøre, at det vil give øget trivsel, mindre sygefravær og mere tid på den lange bane, hvis man arbejder strategisk med bæredygtigt arbejdsmiljø, siger hun.

Marianne Astorp fik hurtigt inddraget hospitalsdirektøren, der nikkede anerkendende og gerne vil inddrage tænkningen i den overordnede strategiplan.

- Det betyder utroligt meget, at vi har opbakning fra den øverste ledelse. Bæredygtigt arbejdsmiljø er ikke bare en sidevogn. Det er en ny måde at tale om arbejdsmiljø på, som i højere grad involverer økonomi og HR. Derfor er det vigtigt, at det kommer med i strategien, så vi bagefter kan lave nogle indsatser, der virker, siger hun.

Marianne Astorp forventer, at bæredygtigt arbejdsmiljø skal være et fast punkt på de halvårlige arbejdsmiljømøder, hvor alle hospitalets arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøansvarlige i ledelserne er samlet.

Begejstring kan brede sig som ringe i vandet

Også Nyborg Heldagsskole er gået helhjertet ind i arbejdet med bæredygtigt arbejdsmiljø. De har deltaget i BFA's projekt med TRIO'en, og deres begejstring har bredt sig som ringe i vandet på Fyn.

De prøvede dialogværktøjet i skolens MED-udvalg og efterfølgende har de fremlagt begrebet og metoden på en konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i tre nordøstfynske kommuner.

- De tog godt imod det. Så godt, at Nyborg Kommune inviterede os til at fortælle om det for alle kommunens arbejdsmiljørepræsentanter, fortæller Jeppe Dørup, der selv er tillidsrepræsentant.

Efterfølgende skal det drøftes om arbejdsmiljørepræsentanterne skal gå videre med det til den øverste arbejdsmiljøorganisation i kommunen.

Det er Jeppe Dørup dog fortrøstningsfuld omkring. Kommunen har nemlig en målsætning om at være blandt de ti kommuner med det laveste sygefravær i Danmark.

- Der er ingen, der kan være imod, at arbejdsmiljøet bliver bæredygtigt. Vores skole ligger allerede meget lavt med sygefravær, vi skal bare have de andre med. Vi er kun en lille brik i det samlede skolevæsen og i kommunen i det hele taget. Derfor er det vigtigt, at gode initiativer kommer rundt i hele systemet. Vi arbejder meget på tværs i kommunen, så derfor er det essentielt med fælles sprog, syn på arbejdsmiljøet og fodslag, siger han.

Potentiale som strategisk redskab

Jonna Pedersen er kontorchef for Fysisk Arbejdsmiljø i Koncern HR-afdelingen i Region Midtjylland. Hun har prøvet dialogværktøjet med de cirka 20 arbejdsmiljøprofessionelle i sin afdeling.

Jonna Pedersen mener, at dialogværktøjet nytænkende, fordi det kobler arbejdsmiljø med virksomhedens generelle udfordringer og samfundsansvar.

- Det skaber et helhedsorienteret og forebyggende fokus på arbejdsmiljøindsatsen på en ny måde. I det daglige kan det være svært at komme fra den problemfokuserede tilgang til arbejdsmiljøindsatsen til en mere strategisk tilgang, siger hun.

Dialogværktøjet har tre overordnede begreber: Udvikling, fastholdelse og rummelighed. I store organisationer kan man dog være tilbøjelig til at arbejde med disse begreber uafhængigt af hinanden - og uden at det kobles strategisk til arbejdsmiljø.

- Dialogværktøjet kan få os til at drøfte udfordringer med arbejdsmiljøet i en mere helhedsorienteret kontekst. Nogle gange skal man tænke mere relationelt på tværs og i fællesskab, hvis man skal finde løsninger, der styrker virksomhedens arbejdsmiljø på en bæredygtighed måde. Hvis dialogværktøjet løftes op på det øverste strategiske niveau, kan det formentlig udpege nye handlingsveje. Vi ved, at når den øverste ledelse sætter rammerne, så får det en større effekt og når flere, siger Jonna Pedersen.

Når det er sagt, tror hun også på, at dialogværktøjet kan have sin berettigelse ude i de enkelte mindre afdelinger - også uden den strategiske forankring. En arbejdsmiljøgruppe kan fint anvende det som redskab til at prioritere den fælles forebyggende indsats i en afdeling.

Jonna Pedersen har planer om at introducere det færdige dialogværktøj for arbejdsmiljøkoordinatorerne i regionen, og hvis de har interesse i det, kan de tage det med ud i deres afdelinger. 

Spil er færdigudviklet til foråret

BFA arbejder i øjeblikket på at færdigudvikle dialogværktøjet efter de input til ændringer, som de ni arbejdspladser er kommet med. Det forventes at være klar i løbet af foråret 2018.


Senest revideret den 25. august 2020